Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées

Emploi

 • Avis 2022/28 - Meerjarenbegroting 2023-2024
 • Avis 2022/23 - Fiscale hervorming
 • Avis 2022/22 - Tewerkstellingsgraad in het openbaar ambt
 • Avis 2022/17 - Verblijfsvoorwaarden voor de IVT
 • Avis 2022/13 - Heropstart ICM Welzijn, Sport, Gezinnen en Handicap
 • Avis 2022/10 - Re-integratie bij de eigen werkgever
 • Avis 2022/09 - Formulier voor IVT-aanvragers tussen 18 en 21 jaar oud
 • Avis 2022/07 - Prijs van de arbeid
 • Avis 2022/06 - Re-integratie van werknemers in het federaal openbaar ambt
 • Avis 2022/04 - European Accessibility Act - FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
 • Avis 2022/01 - Sociale telecomtarieven
 • Avis 2021/43 - Verlenging tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
 • Avis 2021/37 - Interministeriële Conferenties en het belang van handicap
 • Avis 2021/35 - Prijs van de arbeid
 • Avis 2021/34 - Federaal plan tegen armoede en ongelijkheid 2021-2024
 • Avis 2021/31 - Back to work
 • Avis 2021/29 - Beheerscontract bpost
 • Avis 2021/27 - Fiscale hervorming
 • Avis 2021/25 - Federaal Handicapplan
 • Avis 2021/24 - Verlenging tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
 • Avis 2021/22 - Verhoging inkomensvervangende tegemoetkoming
 • Avis 2021/17 - Prijs van de arbeid
 • Avis 2021/16 - Voorontwerp van het federaal plan voor duurzame ontwikkeling
 • Avis 2021/15 - Recht op mobiliteit
 • Avis 2021/14 - Richtlijn over verlof mantelzorg
 • Avis 2021/11 - Ministeriële besluiten houdende delegatie van bevoegdheden
 • Avis 2021/10 - Verlenging tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
 • Avis 2021/09 - Plan voor Herstel en Veerkracht
 • Avis 2021/07 - Telewerk voor federale ambtenaren met een handicap
 • Avis 2021/06 - Nationaal College voor socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid
 • Avis 2021/03 - Tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht
 • Avis 2020/27 - Wijziging KB leeftijdscriterium
 • Avis 2020/25 - Beleidsverklaring en beleidsnota van mevr. Lalieux
 • Avis 2020/23 - Prijs van de liefde en arbeid
 • Avis 2020/21 - Prioriteiten regering De Croo
 • Avis 2020/18 - Aanpassing leeftijdscriterium voor tegemoetkomingen
 • Avis 2020/16 - Pilootproject: Integratie op arbeidsmarkt
 • Avis 2020/13 - Exitstrategie na COVID-19-lockdown
 • Avis 2020/11 - Uitkering bij economische werkloosheid
 • Avis 2020/09 - Maatregelen COVID-19-crisis
 • Avis 2020/06 - Herziening van de Grondwet
 • Avis 2020/03 - Nationaal hervormingsprogramma 2020
 • Avis 2020/02 - Wetsvoorstel arbeidsintegratiejobs
 • Avis 2019/14 - Terugvordering onverschuldigde tegemoetkomingen
 • Avis 2019/11 - Mantelzorg overheidspersoneel
 • Avis 2019/10 - Mantelzorgers criteria
 • Avis 2019/06 - Verhoging categorieën IVT
 • Avis 2019/03 - Nationaal hervormingsplan 2018-2019
 • Avis 2018/33 - Prijs van de arbeid
 • Avis 2018/32 - Aanwerving openbaar ambt
 • Avis 2018/31 - Vrijwilligers
 • Avis 2018/30 - Armoedeverslag
 • Avis 2018/29 - Algemene beleidsnota handicap
 • Avis 2018/27 - Prijs van de liefde
 • Avis 2018/24 - Pensioenen
 • Avis 2018/20 - Onderwerping sociale zekerheid
 • Avis 2018/17 - Mantelzorgers
 • Avis 2018/16 - Handistreaming fiches
 • Avis 2018/15 - Zorgverlof
 • Avis 2018/12 - Nationaal Hervormingsprogramma 2018
 • Avis 2018/11 - Avis bedragen IVT
 • Avis 2018/10 - Ontwerp van omzendbrief IVT
 • Avis 2018/09 - Non take up
 • Avis 2018/07 - Wetsvoorstel arbeidsintegratiejobs
 • Avis 2017/17 - Voorwaarde inzake verblijfsduur
 • Avis 2017/16 - Algemene beleidsnota handicap
 • Avis 2017/12 - Sociale clausules
 • Avis 2017/07 - Verhoging IVT
 • Avis 2017/06 - Beleidsverklaring Zuhal Demir
 • Avis 2017/04 - Nationale hervormingsplan
 • Avis 2017/01 - Responsabilisering werkgevers privé