Ga naar de inhoud

Advies 2009/27

Ontwerp van koninklijk besluit, houdende wijziging van artikel 13 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 16 november 2009.

 

Aanvrager

Advies op vraag van de Staatssecretaris in zijn brief van 09/11/2009.

 

Onderwerp

De termijn voor de afhandeling van dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap mag niet meer dan 6 maanden bedragen.

 

Advies

Positief. Dit dossier moet verder opgevolgd worden, de uiteindelijke wens is tot een nog kortere termijn te komen.

 

Bezorgd

  • Aan de heer Jean-Marc DelizĂ©e, Staatssecretaris voor Sociale Zaken belast met personen met een handicap.
 .
Adviezen
 .