Ga naar de inhoud

Advies 2009/31

Advies over de aanpassing van treinhalte Simonis

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 7 december 2009.

 

Aanvrager

Advies op vraag van Infrabel tijdens de vergadering van 29/10/2009

 

Onderwerp

advies over de aanpassing van treinhalte Simonis

 

Advies

Bij de uitbreiding van het perron ontstaat het risico dat passagiers onder de trap lopen en zo hun hoofd stoten, zeker voor blinden en slechtzienden. De Revalor-voorschriften betreffende het waarschuwen voor obstakels moeten op deze plaats gevolgd worden. Noppentegels alleen volstaan hier niet. Deze ingreep heeft weliswaar een versmalling van de doorgang als gevolg, maar dat valt te verkiezen boven het risico dat mensen - en mensen met een visuele handicap in het bijzonder - zich het hoofd stoten.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan Infrabel
  • Ter info aan de heer Jean-Marc DelizĂ©e, Staatssecretaris voor Sociale Zaken belast met personen met een handicap.
  • Ter info aan mevrouw Inge Vervotte, Minister van Overheidsbedrijven
  • Ter info aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
 .
Adviezen
 .