Ga naar de inhoud

Advies 2009/06

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan.

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht op de plenaire vergadering van 16 maart 2009.

 

Aanvrager

Advies op vraag van de Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen.

 

Onderwerp

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap heeft in vergadering van 16 maart 2009, unaniem een positief advies uitgebracht met betrekking tot het ontwerp van koninklijk.

 

Analyse

De Raad is tevreden dat de maatregel een soepeler toepassing in de tijd toelaat, maar merkt toch op dat er ten gronde niets verandert: de duur van het ouderschapsverlof en de vergoeding van de onderbreking worden op hetzelfde niveau behouden.

 

Advies

Wat meer in het bijzonder de ouders met een gehandicapt kind betreft is de raad van mening dat dit een gemiste kans is om een bijkomende maatregel te treffen die rekening houdt met de extra belasting dat het hebben van een kind met een handicap voor een gezin betekent.

 

Bezorgd

  • Aan mevrouw Joelle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke kansen.
  • voor kopie aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, Staatssecretaris voor personen met een handicap.
 .
Adviezen
 .