Ga naar de inhoud

Toegankelijkheidsverklaring

De Nationale hoge raad voor personen met een handicap verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website http://ph.belgium.be/nl/

Niveau van inachtneming van de toegankelijkheidsnorm

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevatten de normen inzake de eisen rond toegankelijkheid voor personen met een handicap. Die regels gelden op drie niveaus: A, AA en AAA. 

Onze organisatie voldoet aan het niveau AA van de WCAG 2.1.

Audit over toegankelijkheid

De toegankelijkheid van onze website wordt gecontroleerd via een externe audit door AnySurfer. Lees de AnySurfer statuspagina.

Feedback

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website, kunt u contact opnemen via onze contactpagina.

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie: De federale Ombudsman.

Formele onderschrijving van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is op 08/02/2021 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 08/02/2021.