Ga naar de inhoud
Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Onthaal

Even voorstellen

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), opgericht in 1967, is belast met het onderzoeken van alle materies op federaal niveau die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap. Geregeld brengt de NHRPH adviezen uit op het vlak van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, tewerkstelling, de toegankelijkheid van openbare gebouwen, mobiliteit,...

Maak kennis met de NHRPH

 

Positienota: Participatie van personen met een handicap aan besluitvormingsprocessen

Op 21 september 2018 heeft het Comité voor de rechten van de personen met een handicap – belast met het toezicht op de toepassing van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap – zijn General Comment nr. 7 uitgebracht over de participatie van personen met een handicap, met inbegrip van kinderen met een handicap, via hun representatieve organisaties, aan de tenuitvoerlegging van het Verdrag en aan het toezicht op de toepassing ervan. De echte uitdaging bestond erin personen met een handicap een stem te geven (met inbegrip van wie zich niet kan uitdrukken).

Lees de positienota van de NHRPH

 

Lees de laatste adviezen van de NHRPH

 

Dossier COVID-19

  • Lees de aanbevelingen en instructies
  • Download de communicatietoolkit
  • Bekijk het overzicht van COVID-19-maatregelen
  • Bekijk al onze adviezen over COVID-19
  • Lees onze nieuwsberichten over COVID-19
  • Vind het juiste aanspreekpunt voor al uw vragen

Lees alles over COVID-19 in ons dossier

 

Ontdek ons persoverzicht

De actualiteit, politieke ontwikkelingen en bepaalde publicaties hebben een positieve of negatieve invloed op het leven van personen met een handicap.

In dit gedeelte vindt u de persartikels over deze materie, in chronologische volgorde.

Ga naar het persoverzicht