Ga naar de inhoud
Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Onthaal

Even voorstellen

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), opgericht in 1967, is belast met het onderzoeken van alle materies op federaal niveau die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap. Geregeld brengt de NHRPH adviezen uit op het vlak van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, tewerkstelling, de toegankelijkheid van openbare gebouwen, mobiliteit,...

Maak kennis met de NHRPH

 

26/04/2022 - Online platform "Een land voor de toekomst" - Oprichting van een platform voor dialoog over de toekomst van het Belgisch federalisme

De Ministers van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing hebben een platform opgezet voor een dialoog met de burgers, het maatschappelijk middenveld, de academici, de deskundigen en de lokale autoriteiten.

De NHRPH heeft tweemaal de Ministers ruim voor de lancering van het platform gewezen op de absolute noodzaak om het grootst mogelijke aantal mensen te horen. De NHRPH vestigde de aandacht op de beperkingen van online-instrumenten en de noodzaak om andere toegangsmiddelen aan te bieden.

Lees het persbericht

 

14/04/2022 - ALTER Conferentie 2022 : De inschrijvingen zijn geopend!

Kiezen waar te wonen voor personen met een handicap is een zaak van fundamenteel belang voor de NHRPH. 
De NHRPH had de gelegenheid om haar standpunt in een nota te bevestigen.
Tijdens de Alter Conferentie op 7 en 8 juli 2022, zal de NHRPH herinneren aan de uitdagingen van de institutionele overgang voor personen met een handicap.

Klik hier voor het programma en de inschrijvingsdetails

 

Dossier: Oorlog in Oekraïne - Bescherming van personen met een handicap

 • Zoek informatie over Oekraïne op de referentiewebsite van de federale overheid
 • Bekijk de speciale website voor Oekraïne van het European Disability Forum
 • Help personen met een handicap in de regio Tsjernivtsi !

Lees alles over de bescherming van personen met een handicap in Oekraïne

 

Dossier: Toegankelijkheid en Mobiliteit

 • Standpunten van de NHRPH / Adviezen van de NHRPH
 • Inter en CAWaB: Expertisecentra in toegankelijkheid
 • Gemakkelijk te lezen en te begrijpen (easy read)
 • Digital Accessibility Toolkits: de tips & tricks van het European Disability Forum
 • EU-richtlijn webtoegankelijkheid
 • Video's over Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling (SDG's)

Lees alles over toegankelijkheid en mobiliteit in ons dossier

 

Dossier: COVID-19

 • Lees de aanbevelingen en instructies
 • Download de communicatietoolkit
 • Bekijk het overzicht van COVID-19-maatregelen
 • Bekijk al onze adviezen over COVID-19
 • Lees onze nieuwsberichten over COVID-19
 • Vind het juiste aanspreekpunt voor al uw vragen

Lees alles over COVID-19 in ons dossier

 

Ontdek ons persoverzicht

De actualiteit, politieke ontwikkelingen en bepaalde publicaties hebben een positieve of negatieve invloed op het leven van personen met een handicap.

In dit gedeelte vindt u de persartikels over deze materie, in chronologische volgorde.

Ga naar het persoverzicht