Ga naar de inhoud
Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Even voorstellen

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), opgericht in 1967, is belast met het onderzoeken van alle materies op federaal niveau die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap. Geregeld brengt de NHRPH adviezen uit op het vlak van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, tewerkstelling, de toegankelijkheid van openbare gebouwen, mobiliteit,...

Maak kennis met de NHRPH

 

3 prioriteiten voor de volgende regeringen

De NHRPH, BAPN en FAVO vragen aandacht voor:

  • Armen en hun familie;
  • Personen met een handicap en zieken;
  • Ouderen.

Lees hier verder

 

De NHRPH publiceert zijn jaarverslag 2018

In 2018 heeft de NHRPH

  • 102 werkvergaderingen gehad met zijn leden en met externe actoren;
  • 35 adviezen uitgebracht over tegemoetkomingen, toegankelijkheid en mobiliteit, tewerkstelling, het algemene beleid ter bestrijding van armoede en uitsluiting, mantelzorg, enz.;
  • een positienota uitgebracht over het transitiebeleid m.b.t. de keuze van de woonplaats voor mensen met een handicap ("de-institutionalisering");
  • deelgenomen aan 14 symposia, conferenties, hoorzittingen en bezoeken.

Lees hier verder

 

Meer nieuws over de NHRPH? Ga naar het nieuwsoverzicht