Ga naar de inhoud
Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Onthaal

Even voorstellen

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), opgericht in 1967, is belast met het onderzoeken van alle materies op federaal niveau die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap. Geregeld brengt de NHRPH adviezen uit op het vlak van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, tewerkstelling, de toegankelijkheid van openbare gebouwen, mobiliteit,...

Maak kennis met de NHRPH

 

02/06/2020 - Een éénmalige premie van € 250 aan leefloners, mensen met een beperking en IGO-gerechtigden is onvoldoende

De NHRPH heeft, samen met andere actoren uit de maatschappelijke en socio-culturele wereld, de federale regering opgeroepen om dringend werk te maken van een sociale exitstrategie met prioriteit voor de noden van kwetsbare groepen.

Samen vragen ze

  • een directe, ​maandelijkse​, financiële steun aan ​alle financieel kwetsbare huishoudens;
  • een exitstrategie die uitgetekend wordt samen met de actoren die kwetsbare bevolkingsgroepen vertegenwoordigen en ondersteunen.

Lees het persbericht

 

30/05/2020 - Spotten ze met mensen met een handicap? Voor wanneer zijn de echte sociale prioriteiten?

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft lezing genomen van het derde deel van het federale sociaal-economische beschermingsplan.

De NHRPH stelt met verbazing en verontwaardiging vast dat er slechts een éénmalige bonus van 250 euro wordt toegekend aan mensen met een handicap!

De kosten van levensonderhoud zijn voor mensen met een handicap de laatste twee maanden sterk gestegen: voedsel- en medicijnprijzen, minder openbaar vervoer en het schrappen van diensten door vrijwilligers. De omgeving (vervoer, specifieke zorg) is niet toegankelijk voor mensen met een handicap en genereert meeruitgaven die andere burgers niet hebben.

Ter herinnering: de ’inkomensvervangende tegemoetkoming’ ligt 20% onder de armoedegrens. Een persoon met een handicap moet momenteel genoegen nemen met 959 euro per maand. Dit bedrag moet hem in staat stellen om te leven, om voor zichzelf te zorgen, om zichzelf te voeden, om zich te verplaatsen! Dat is onmogelijk! Mensen met een handicap moeten voortdurend bezuinigen op zorg en voeding!

Deze premie, wanneer ze éénmalig is, compenseert niet eens een deel van de extra kosten. De politieke verantwoordelijken hadden op zijn minst ervoor kunnen zorgen dat deze maandelijks tussenkomst voor een minimum van 3 maanden zou uitgekeerd worden. De NHRPH herinnert eraan dat, rekening houdende met de eerder genomen maatregelen en in gelijkheid met de tijdelijke werklozen, dezelfde maatregelen essentieel zijn, namelijk enerzijds een tijdelijke verhoging van 5% van de inkomensvervangende tegemoetkoming en anderzijds dezelfde éénmalige premie.

De NHRPH verwacht daarom onmiddellijke en reële steun voor mensen met een handicap.

Contactpersonen:

NL: Vice-Voorzitster Ingrid Borré - 0475 51 90 54
FR: Voorzitster Gisèle Marlière - 0478 36 22 70

 

07/05/2020 - Nationaal Hervormingsprogramma 2020 van België
Komt de sociale prioriteit EINDELIJK centraal te staan in de hervormingen? Van belangrijke verklaringen tot concrete beleidsverbintenissen?!

België heeft zijn Nationaal Hervormingsprogramma 2020 (NHP) ingediend bij de Europese Commissie. Het NHP is een belangrijk instrument waarin België rapporteert over haar nationaal sociaaleconomisch beleid om de doelstellingen van de Europa 2020-strategie te verwezenlijken. We stellen echter vast dat de armoede in België de laatste jaren verder is toegenomen. De EU 2020-doelstellingen voor België zijn niet gehaald en het is nu al duidelijk dat door de COVID19-crisis het aantal mensen in armoede op korte en lange termijn nog verder zal doen toenemen. De NHRPH en het Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting benadrukken in hun adviezen het belang en de urgentie van het opstellen van een echt interfederaal plan voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.

Lees verder

 

De adviezen van de NHRPH over de COVID-19-crisis

 

COVID-19: Aanbevelingen en instructies

NOOZO (Vlaamse adviesraad handicap) heeft de voornaamste aanbevelingen geformuleerd voor verdere aanpak van de COVID-19-situatie op Vlaams niveau:
Lees de aanbevelingen van NOOZO

Inclusion heeft een "makkelijk te lezen" tekst over het coronavirus voorbereid.
Ook de instructies om het virus te vermijden, komen aan bod:
Coronavirus - makkelijk te lezen

U kan ook een video-animatie bekijken met tips
om de verspreiding van het coronavirus te beperken:
Download hier de animatie met tips

 

Ontdek ons persoverzicht

De actualiteit, politieke ontwikkelingen en bepaalde publicaties hebben een positieve of negatieve invloed op het leven van personen met een handicap.

In dit gedeelte vindt u de persartikels over deze materie, in chronologische volgorde.

Ga naar het persoverzicht

 

Teken de petitie: Reizen met de trein voor iedereen!

Wemove en het European Disability Forum lanceren de petitie "Reizen met de trein voor iedereen".

Met deze petitie vragen ze aan EU-parlementslid Liberadzski, hoofdonderhandelaar van de EU-verordening inzake de rechten van treinreizigers, een wettelijk kader voor:

  • een betere assistentie voor treinreizigers met een handicap
  • afschaffing van de reservatieverplichting voor assistentie.

Lees, teken en deel de petitie:

Petitie in het Engels
Petitie in het Frans
Petitie in het Duits

 

In memoriam: Dokter Yves Delépine

Met grote droefheid vernam de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) het overlijden van dokter Yves Delépine. Hij zetelde in de NHRPH sinds 2008. Als lid kwam hij steeds op voor de vrije levenskeuzes van personen met een handicap. Hij was weliswaar compromisbereid, maar week nooit af van de fundamentele waarden. Zijn onverdroten inzet weerhield hem er niet van ook het belang van ontspanning te benadrukken. We zullen hem allemaal enorm missen.  

De NHRPH wenst zijn oprechte medeleven te betuigen aan de familie en vrienden van Yves.

Lees het rouwbericht