Ga naar de inhoud
Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Onthaal

Even voorstellen

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), opgericht in 1967, is belast met het onderzoeken van alle materies op federaal niveau die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap. Geregeld brengt de NHRPH adviezen uit op het vlak van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, tewerkstelling, de toegankelijkheid van openbare gebouwen, mobiliteit,...

Maak kennis met de NHRPH

 

Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de NHRPH

De mandaten van de leden van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap zullen weldra worden hernieuwd. De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid roept op tot kandidaten voor het lidmaatschap van de NHRPH.

De kandidaturen dienen uiterlijk op 1 december 2020 per mail naar het secretariaat van de NHRPH worden gestuurd op het adres info@ph.belgium.be.

 

25/11/2020 - Advies 2020/21: Prioriteiten regering De Croo

Op 30 september 2020 hebben de twee formateurs van de federale regering een Verslag gepubliceerd. Dit Verslag dient als basis voor de vorming van de nieuwe federale regering. De NHRPH heeft er de elementen uitgelicht die direct of indirect betrekking hebben op personen met een handicap en wil de aandacht van de regeringsleden op verschillende punten vestigen.

Bekijk het advies

 

03/11/2020 - Toegang tot intensieve zorg: een recht voor personen met een handicap

De NHRPH heeft een brief gestuurd naar de premier, de minister van Volksgezondheid, de minister voor Personen met een Handicap en de voorzitster van het Comité voor Bio-ethiek, waarin hij eraan herinnert dat handicap geen ziekte is die rechtvaardigt dat men niet op intensieve zorg wordt opgenomen. De NHRPH herinnert eraan dat personen met een handicap, net als alle andere burgers, moeten worden gehoord in hun levenskeuze.

Lees hier de brief (in het Frans)

 

28/10/2020 - Covid-19: Een ethisch handvest in de ziekenhuizen

Personen met een handicap die geen comorbiditeit hebben, moeten op voet van gelijkheid worden behandeld met andere patiënten

In de pers: 
28/10/2020 - Deuxième vague: les directives éthiques des hôpitaux universitaires restent inchangées (Source: RTL)
04/11/2020 - ‘Garandeer gelijke covidzorg nodig voor personen met handicap’ (Bron: De Morgen)

De NHRPH vindt het heel goed dat er een charter bestaat (het verlichten van de emotionele belasting bij het medisch personeel is essentieel), maar deze charter blijft vaag over de gevolgen voor personen met een handicap (zie advies 2020-08).

Lees verder

 

27/10/2020 - Premie COVID-19: let op voor phishing per telefoon!

Momenteel zijn er oplichters aan het werk die burgers uit naam van de RSZ of Federale Pensioendienst opbellen en zeggen dat zij recht hebben op een COVID-premie van meer dan 1.000 euro. Om die premie te krijgen, moet de burger zijn bankrekeningnummer doorgeven.

Deze telefoontjes zijn pogingen tot fraude. De RSZ of FPD zal een burger nooit per telefoon om zijn bankrekeningnummer vragen!

Meer info

 

26/10/2020 - Communicatie toolkit COVID-19

Is jouw situatie door COVID19 veranderd? Iedereen die de gevolgen ervaart van de COVID-19 crisis kan steun vragen. Deze steun is niet beperkt tot enkel de leefloners, maar is bestemd voor iedereen die, na een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek, door het OCMW erkend wordt als behoeftig.

Download de brochure van de POD Maatschappelijke Integratie voor meer informatie en contacteer jouw OCMW voor meer informatie over de steun die aan jou kan verleend worden.

 

COVID-19: Aanbevelingen en instructies

NOOZO (Vlaamse adviesraad handicap) heeft de voornaamste aanbevelingen geformuleerd voor verdere aanpak van de COVID-19-situatie op Vlaams niveau:
Lees de aanbevelingen van NOOZO

Inclusion heeft een "makkelijk te lezen" tekst over het coronavirus voorbereid.
Ook de instructies om het virus te vermijden, komen aan bod:
Coronavirus - makkelijk te lezen

U kan ook een video-animatie bekijken met tips
om de verspreiding van het coronavirus te beperken:
Download hier de animatie met tips

 

De adviezen van de NHRPH over de COVID-19-crisis

 

Ontdek ons persoverzicht

De actualiteit, politieke ontwikkelingen en bepaalde publicaties hebben een positieve of negatieve invloed op het leven van personen met een handicap.

In dit gedeelte vindt u de persartikels over deze materie, in chronologische volgorde.

Ga naar het persoverzicht