Ga naar de inhoud
Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Onthaal

Even voorstellen

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), opgericht in 1967, is belast met het onderzoeken van alle materies op federaal niveau die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap. Geregeld brengt de NHRPH adviezen uit op het vlak van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, tewerkstelling, de toegankelijkheid van openbare gebouwen, mobiliteit,...

Maak kennis met de NHRPH

 

30/06/2020 - Europees semester: Aanbevelingen van de Europese Commissie aan België

De Europese Commissie heeft haar aanbevelingen aan België gegeven.

Voor de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) en het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) stellen de aanbevelingen op sociaal vlak zeer teleur!

De NHRPH en het Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting benadrukken in hun adviezen het belang en de urgentie van het opstellen van een echt interfederaal plan voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting met een duidelijke visie, concrete doelstellingen, reële middelen en monitoringindicatoren.

Het is absoluut noodzakelijk dat er rekening wordt gehouden met de adviezen van het NHRPH en het Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting, want met ons huidig beleid zullen de problemen van armoede en uitsluiting in ons land nooit worden opgelost!

Lees het persbericht

 

02/06/2020 - Een éénmalige premie van € 250 aan leefloners, mensen met een beperking en IGO-gerechtigden is onvoldoende

De NHRPH heeft, samen met andere actoren uit de maatschappelijke en socio-culturele wereld, de federale regering opgeroepen om dringend werk te maken van een sociale exitstrategie met prioriteit voor de noden van kwetsbare groepen.

Samen vragen ze

  • een directe, ​maandelijkse​, financiële steun aan ​alle financieel kwetsbare huishoudens;
  • een exitstrategie die uitgetekend wordt samen met de actoren die kwetsbare bevolkingsgroepen vertegenwoordigen en ondersteunen.

Lees het persbericht

 

De adviezen van de NHRPH over de COVID-19-crisis

 

COVID-19: Aanbevelingen en instructies

NOOZO (Vlaamse adviesraad handicap) heeft de voornaamste aanbevelingen geformuleerd voor verdere aanpak van de COVID-19-situatie op Vlaams niveau:
Lees de aanbevelingen van NOOZO

Inclusion heeft een "makkelijk te lezen" tekst over het coronavirus voorbereid.
Ook de instructies om het virus te vermijden, komen aan bod:
Coronavirus - makkelijk te lezen

U kan ook een video-animatie bekijken met tips
om de verspreiding van het coronavirus te beperken:
Download hier de animatie met tips

 

Ontdek ons persoverzicht

De actualiteit, politieke ontwikkelingen en bepaalde publicaties hebben een positieve of negatieve invloed op het leven van personen met een handicap.

In dit gedeelte vindt u de persartikels over deze materie, in chronologische volgorde.

Ga naar het persoverzicht