Ga naar de inhoud
Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Adviezen

Het uitbrengen van adviezen is de kerntaak van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH).

U vindt de adviezen van de NHRPH hier per jaar geordend:

 

Van wie komen de adviesaanvragen?

Hieronder vindt u het aantal adviezen van de NHRPH per aanvrager en per jaar. Dat geeft u een idee van de omvang ervan.

2018

 • 16 adviezen op initiatief van de NHRPH
 • 9 adviezen op vraag van de Staatssecretaris belast met Personen met een Handicap
 • 2 adviezen op vraag van NMBS
 • 1 advies op vraag van de Minister van Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
 • 1 advies op vraag van de Minister van Mobiliteit
 • 1 advies op vraag van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 • 1 advies op vraag van de Minister van Pensioenen
 • 1 advies op vraag van de Minister van Ambtenarenzaken
 • 1 advies op vraag van de Minister van Justitie
 • 1 advies op vraag van de DG Personen met een handicap
 • 1 advies op vraag van de FOD Mobiliteit & Vervoer

2017

 • 8 adviezen op initiatief van de NHRPH
 • 6 adviezen op vraag van NMBS
 • 3 adviezen op vraag van de Staatssecretaris belast met Personen met een Handicap
 • 1 advies op vraag van de Eerste Minister,
 • 1 advies verstrekt op verzoek van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

2016

 • 10 adviezen op initiatief van de NHRPH
 • 2 adviezen op vraag van NMBS
 • 2 adviezen uitgebracht op verzoek van het Coördinatiemechanisme belast met de uitvoering van het UNCRPD
 • 1 advies op vraag van de Eerste Minister
 • 1 advies verstrekt op vraag van de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding
 • 1 advies uitgebracht op verzoek van de Commissie voor de Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van België

2015

 • 11 adviezen op initiatief van de NHRPH
 • 8 adviezen op vraag van de Staatssecretaris belast met Personen met een Handicap
 • 3 adviezen op vraag van de Minister van sociale zaken en volksgezondheid
 • 3 adviezen op vraag van NMBS
 • 2 adviezen op vraag van de Minister van Werk
 • 1 advies op vraag van de Minister van Mobiliteit en de Staatssecretaris belast met Personen met een Handicap
 • 1 advies op vraag van de Regie der Gebouwen
 • 1 advies op vraag van de heer Etienne De Ganck, Algemeen Directeur bij de NMBS
 • 1 advies op vraag van het C5
 • 1 advies op vraag van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
 • 1 advies op vraag van de Vlaamse Regering
 • 1 advies op vraag van de Minister van Justitie

2014

 • 14 adviezen op initiatief van de NHRPH
 • 2 adviezen op vraag van de Staatssecretaris belast met Personen met een Handicap
 • 2 adviezen op vraag van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 • 1 advies op vraag van NMBS Holding en Infrabel
 • 1 advies op vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken
 • 1 advies op vraag van de heer Frank Robben, Administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

2013

 • 6 adviezen op vraag van de Staatssecretaris belast met Personen met een Handicap
 • 5 adviezen op initiatief van de NHRPH
 • 5 adviezen op vraag van NMBS Holding en Infrabel
 • 1 advies op vraag van de Minister van Financiën en van de Staatssecretaris voor Personen met een handicap
 • 1 advies op vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken
 • 1 advies op vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Staatssecretaris voor Personen met een handicap
 • 1 advies op vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Personen met een Handicap
 • 1 advies op vraag van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken

2012

 • 7 adviezen op initiatief van de NHRPH
 • 2 adviezen op vraag van de Staatssecretaris belast met Personen met een Handicap
 • 2 adviezen op vraag van de Commissie voor Sociale Zaken van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • 2 adviezen op vraag van NMBS Holding en Infrabel
 • 1 advies op vraag van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken
 • 1 advies op vraag van de vertegenwoordigers van de kabinetten van de Eerste minister, de Minister van Werk en de Staatssecretaris belast met Personen met een Handicap

2011

 • 9 adviezen op initiatief van de NHRPH
 • 5 adviezen op vraag van de Staatssecretaris belast met Personen met een Handicap
 • 3 adviezen op vraag van NMBS Holding en Infrabel
 • 1 advies op vraag van NMBS Mobility
 • 1 advies op vraag van de vertegenwoordigers van de Eerste minister
 • 1 advies op vraag van de Staatssecretaris voor Mobiliteit

2010

 • 13 adviezen op vraag van NMBS Holding en Infrabel
 • 10 adviezen op initiatief van de NHRPH
 • 4 adviezen op vraag van de Staatssecretaris belast met Personen met een Handicap

2009

 • 12 adviezen op initiatief van de NHRPH
 • 11 adviezen op vraag van de Staatssecretaris belast met Personen met een Handicap
 • 3 adviezen op vraag van NMBS
 • 3 adviezen op vraag van Infrabel 
 • 1 advies dat wordt gevraagd, door Commissie voor de sociale zaken van de Kamer
 • 1 advies op vraag van de DG Personen met een handicap
 • 1 advies op vraag van de Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen.
 • 1 advies op vraag van de Federale Overheidsienst Mobiliteit en Vervoer.
 .