Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Gemakkelijk te lezen

Iedereen heeft recht op informatie

  • om nieuwe dingen te leren.
  • om aan de samenleving deel te nemen.
  • om hun rechten te kennen en ze te verdedigen

om te kiezen en hun eigen keuzes te maken.

Daarom biedt de NHRPH informatie aan
die gemakkelijk te lezen en te begrijpen (easy read) is.

 

Verklarende woordenlijst

Zijn sommige begrippen niet duidelijk? 

Bekijk onze verklarende woordenlijst

 .

Toolkit voor toegankelijke Word-documenten

Wilt u weten hoe u Word-documenten toegankelijk kunt maken voor iedereen?

Lees hier de instructies van het European Disability Forum

 .

FALC.be

FALC.be is een dienst van de vzw Inclusion om informatie voor iedereen toegankelijk te maken:

Ga naar de FALC.be site (in het Frans)

 .

Wat is de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH)?

Over ons
 .

Adviezen

De NHRPH heeft een versie "makkelijk te lezen en te begrijpen" (easy read) gemaakt van een aantal adviezen. Sommige van de meer technische adviezen zijn niet geschikt voor easy read. Het secretariaat beschikt ook niet over voldoende personeel om meer documenten in easy read om te zetten.

De adviezen zijn volgens jaartal en adviesnummer:

Advies 2022/19 : Scan cars Advies 2022/15: Gedeelde openbare ruimtes Advies 2022/06: Werk na ziekte of ongeval en de tewerkstelling van personen met een handicap Advies 2022/05: Stemmen per brief Advies 2022/02: Organisatie van onthaalcentra DG HAN Advies 2022/01: Wijzigingen voor het sociaal tarief van telecommunicatie Advies 2021/40: Internering Advies 2021/37: Interministeriële Conferentie over handicap Advies 2021/32: Scancar en gebruik van parkeerkaart Advies 2021/31: Back to work Advies 2021/26: Commissie voor sociaal hulpbetoon Advies 2021/25: Federaal Actieplan Handicap Adviezen 2021/23 & 24: Verlenging van de COVID-premie en van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Advies 2021/22: Verhoging van de inkomensvervangende tegemoetkoming Advies 2021/21: Erkenning van mantelzorgers Advies 2021/20: Plastic wegwerp rietjes Advies 2021/19: Parkeerkaarten voor personen met een handicap Advies 2021/17: Prijs van de arbeid Advies 2021/12: Verzekering van elektrische rolstoelen Advies 2021/11: Ministeriële besluiten houdende delegatie van bevoegdheden Advies 2021/10: Verlenging van de werkloosheid wegens overmacht Advies 2021/09: Herstelplan Advies 2021/07: Telewerk voor federale ambtenaren met een handicap Advies 2021/06: Nationaal College voor socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid Advies 2021/05: Toegankelijkheid van draagbare betaaltoestellen in winkels Advies 2021/04: Communicatie van de DG HAN over de hervormingen die van invloed zijn op sociale begunstigden Advies 2021/03 : Tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht Advies 2021/02: Toegankelijkheid van de NMBS Advies 2020/27: Aanpassing van het leeftijdscriterium voor de tegemoetkomingen aan personen met een handicap Advies 2020/26: Toegankelijkheid van bankdiensten Advies 2020/24: Verlenging van de COVID-premie Advies 2020/23: Prijs van de liefde en arbeid Advies 2020/22: Verhoging van de inkomensvervangende tegemoetkomingen Advies 2020/21: Prioriteiten regering De Croo Advies 2020/20: Prenatale rechtsbescherming Advies 2020/19: Beperking van plastic rietjes voor eenmalig gebruik Advies 2020/18: Aanpassing van het leeftijdscriterium voor tegemoetkomingen Advies 2020/17: Het opstellen van een testament door blinde of dove personen Advies 2020/16: Integratie van personen met een handicap op de arbeidsmarkt Advies 2020/15: Versoepeling van de lockdown in stations en bij haltes Advies 2020/14: Exitstrategie van de DG HAN uit de lockdown Advies 2020/13: Versoepeling van de lockdown Advies 2020/12: EVAL-project DG HAN Advies 2020/11: Tegemoetkomingen bij werkloosheid Advies 2020/10: Adviesraden van personen met een handicap Advies 2020/09: Maatregelen COVID-19-crisis Advies 2020/08: Personen met een handicap die COVID-19 hebben op intensieve zorg Advies 2020/07: Gevolgen COVID-19 voor dossierbeheer DG HAN Advies 2020/06: Herziening van de Grondwet Advies 2020/04: ScanCar en LEZ Advies 2020/02: Wetsvoorstel over toegang tot werk Advies 2020/01: Verhoging banktarieven Advies 2019/15: M7-treinwagons NMBS