Ga naar de inhoud

Woordenlijst - Gemakkelijk te lezen en te begrijpen


Bekijk de woordenlijst in PDF


Advies:

Dit is een tekst waarin men zegt wat men denkt.
In deze tekst kan ook raad worden gegeven.

Adviesraad:
Dit is een groep specialisten die een onderwerp bespreekt
en advies geeft aan ministers.
De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH)
is een adviesraad.

Ambtenaar:
Dit is iemand die voor de staat werkt.

Bijvoorbeeld: het gemeentepersoneel.

Arbeidsongeschiktheid:
Dit is wanneer je niet meer kunt werken.

Bijvoorbeeld: als je ziek bent of een ernstig ongeluk hebt gehad.

Autonoom:
Dit betekent dingen alleen doen. 
Het betekent ook alleen beslissen.

Belgian Disability Forum (BDF):
Dit is een groep van 18 Belgische organisaties

die personen met een handicap vertegenwoordigen.
Het BDF is lid van een Europese vereniging,
genaamd de European Disability Forum (EDF).
Het BDF spreekt namens de Belgen met een handicap
in Europa en de wereld.

Belgische Grondwet:
Dit is een zeer belangrijke tekst die zegt hoe België werkt
en de rechten en plichten van de Belgen uitlegt.

CEDAW-verdrag:
Dit is een tekst die door veel landen

van de Verenigde  Naties (VN) is ondertekend
om de rechten van vrouwen te beschermen.

Circulatieplan:
Dit is een route die je moet volgen om je door de stad te verplaatsen.

Comeos:
Dit is de vertegenwoordiger van winkels en diensten in België.

Een dienst is bijvoorbeeld een kapper.

Comité van de Verenigde Naties:
Dit is een groep mensen die bekend is met handicap en samenwerkt.
Zij adviseren landen over de juiste uitvoering van
het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Commissie voor sociaal hulpbetoon:
Dit is een groep mensen die bekend is met handicap.

Deze mensen stellen soms voor om een schuld
in een uitkeringsdossier voor personen met een handicap
te verminderen of te schrappen.
Een schuld is wanneer je geld terug moet geven aan iemand.

Deelname van personen met een handicap:
Dit is wanneer personen met een handicap worden aangeboden
om hun mening te geven of te praten over hun behoeften
aan de mensen die het land besturen.

DG HAN: 
Dit is de Directie-generaal Personen met een Handicap.
Het is de administratie die de tegemoetkomingen
voor personen met een handicap betaalt. 

Discriminatie:
Dit is wanneer je een groep mensen slecht behandelt,
omdat ze van je verschillen.
Bijvoorbeeld: vanwege huidskleur of handicap.

EAA:
Dit is de afkorting van "European Accessibility Act".
De EAA bepaalt de regels voor alle landen van de Europese Unie
om winkels en diensten toegankelijk te maken.

Europese Commissie:
Dit is een groep mensen die wetten voorstelt voor de Europese Unie.
De Europese Unie is een groep van 27 landen in Europa.
Deze landen komen samen om te zorgen dat mensen
een beter, gemakkelijker en veiliger leven hebben.
Ze beslissen om samen te werken en elkaar te helpen.

Europese strategie:
Dit is de Europese Unie die acties voorbereidt

om het leven van personen met een handicap te verbeteren.

Familiale verzekering:
Dit is de verzekering die een deel van de problemen vergoedt
wanneer je een ongeval hebt veroorzaakt, zonder dat je het expres deed.
Het wordt ook wel "Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid" genoemd.

FOD:
Dit is een Federale Overheidsdienst.

Het is een dienst die stappen onderneemt
om aan de behoeften van iedereen te voldoen.

FOD Sociale Zekerheid:
Dit is een openbare dienst die mensen beschermt

tegen sociale problemen.
Bijvoorbeeld: geen job of gezondheidsproblemen hebben.

Gekruiste discriminatie:
Discriminatie is wanneer je een groep mensen slecht behandelt,

omdat ze van je verschilen.
Bijvoorbeeld: vanwege huidskleur.
Gekruiste discriminatie is wanneer een persoon wordt gediscrimineerd
om 2 redenen.
Bijvoorbeeld: omdat je een vrouw bent en een handicap hebt.
Het wordt ook wel "dubbele discriminatie" genoemd.

Grondwettelijk Hof:
Dit is een rechtbank die de wetten controleert.

Handistreaming:
Dit is wanneer ministers bij het nemen van al hun beslissingen

nadenken over de behoeften van personen met een handicap.

Herstelplan:
Dit zijn beslissingen van de regering om de economie te verbeteren.

Zo is er een herstelplan geweest na COVID.

Inclusieve school:
Dit is een school waar kinderen met een handicap
lessen volgen met alle andere leerlingen.

Interministeriële Conferentie over handicap (IMC):
Dit is een vergadering tussen verschillende regeringen.
De ministers die zich bezighouden met handicap
nemen er samen beslissingen.
Het doel is om het leven van personen met een handicap
en hun gezinnen gemakkelijker te maken.

IT:
Dit is de integratietegemoetkoming.
Het is geld dat je ontvangt als je een handicap hebt
en hulp nodig hebt van andere mensen of diensten.
Hoe groter deze steun, hoe hoger de tegemoetkoming.

IVT:
Dit is de inkomensvervangende tegemoetkoming.
Het is geld dat personen met een handicap ontvangen
die niet kunnen werken of veel moeite hebben om te werken.
Het is ter vervanging van het geld
dat men niet verdient vanwege een handicap.

Koninklijk Besluit:
Dit is een besluit van ministers. 
De koning bevestigt dit besluit.

Mantelzorger:
Dit is een persoon die iemand helpt die steun nodig heeft.
Bijvoorbeeld: omdat je ziek bent of een handicap hebt.
De mantelzorger is vaak een familielid of vriend.

Minister:
Dit is iemand die het land bestuurt
en deel uitmaakt van de regering.
Elke minister heeft een rol.
Bijvoorbeeld: de minister van Volksgezondheid
houdt zich bezig met gezondheid.

Ministerieel besluit:
Dit is een besluit van ministers.
Dit besluit wordt in een document vastgelegd.

Nationaal College voor socialeverzekeringsgeneeskunde:
Dit is een groep specialisten die een nieuwe manier voorstelt

om arbeidsongeschiktheid te beoordelen.
Arbeidsongeschiktheid is wanneer je om gezondheidsredenen
niet meer kunt werken.
Bijvoorbeeld: ongeval of ziekte.

NHRPH:
Dit is de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap.
Het is een groep specialisten en vertegenwoordigers
van personen met een handicap.
De NHRPH adviseert over overheidsplannen
en over alles wat met personen met een handicap te maken heeft.

Parlementariërs:
Dit zijn de mensen die de wetten maken.
De wetten zijn de regels van het land.

PMH:
Personen met een handicap.

Prijs van de arbeid:
Wanneer een persoon met een handicap werkt,

wordt hem vaak een deel van zijn tegemoetkomingen afgenomen.

Regering:
Dit is de groep van ministers.
Een minister is een persoon
die het land of een deel van het land bestuurt.

Scancar:
Dit is een auto met een camera

die de nummerplaten van geparkeerde auto's leest.
Deze auto controleert of mensen betaald hebben
voor hun parkeerplaats.

Sociale fraude:
Dit is wanneer een persoon vals speelt.
Je vraagt België om hulp,
hoewel je geen recht op deze hulp hebt.
Bijvoorbeeld: je vraagt een werkloosheidsuitkering,
maar verdient al geld door te werken.

Sociale zekerheid:
Alle werknemers betalen een beetje geld aan België.

België verdeelt dit geld aan mensen die het nodig hebben.
Bijvoorbeeld: aan mensen die geen job hebben.

Tegemoetkomingen:
Dit is geld dat mensen ontvangen die het nodig hebben.

Bijvoorbeeld: als ze een handicap hebben.

Telewerken:
Dit is wanneer een persoon thuiswerkt

in plaats van naar het werk te gaan.
Je werkt op afstand dankzij je computer.

Testament:
Dit is een tekst die uitlegt wie ons geld en onze bezittingen

zal ontvangen als we dood zijn.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht:
Dit is wanneer je niet meer kunt werken vanwege iets ernstigs.
Bijvoorbeeld: wanneer een bedrijf gesloten is na een overstroming,
ontvangt de werknemer geld tijdens de sluiting.

Uniformiteit:
Dit betekent dat het overal of voor iedereen hetzelfde is.

Universele toegankelijkheid:
Dit geeft toegang tot iedereen en alles.

Dit betekent dat iedereen gemakkelijk moet kunnen deelnemen
aan de activiteiten van de samenleving.

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap:
Dit is een document dat door veel landen is ondertekend.

Deze landen zetten zich in voor het respecteren van de rechten
van personen met een handicap.
Het verdrag zegt hoe landen moeten helpen en luisteren
naar personen met een handicap.
Vaak wordt het woord UNCRPD gebruikt
om naar dit verdrag te verwijzen.

Verzekering: 
Dit is wanneer je elke maand of elk jaar geld betaalt
om vergoed te worden wanneer er een probleem is.

Werkloos zijn:
Dit is wanneer je geen job hebt en op zoek bent naar werk.

Je ontvangt geld van België om geholpen te worden
omdat je geen geld verdient met werk.

Wetsvoorstel:
Dit is een idee voor een wet, maar dit idee is nog niet gestemd.

Als het wordt aangenomen, wordt het een wet.

WHO:
Dit is de Wereldgezondheidsorganisatie.
Deze organisatie werkt samen met landen
voor een goede gezondheidszorg over de hele wereld.

Zwartwerk:
Dit is wanneer een persoon werkt zonder arbeidsovereenkomst.

Hierdoor weet de staat niet dat deze persoon werkt.
Deze persoon betaalt geen belasting.
Het is verboden!