Ga naar de inhoud

Onthaal

Even voorstellen

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), opgericht in 1967, is belast met het onderzoeken van alle materies op federaal niveau die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap. Geregeld brengt de NHRPH adviezen uit op het vlak van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, tewerkstelling, de toegankelijkheid van openbare gebouwen, mobiliteit,...

Maak kennis met de NHRPH

 

10/07/2024 - Een bewindvoerder: kan iedereen dat wel betalen?

De NHRPH zoekt concrete casussen. Kent u situaties waar de nieuwe wet en KB over het statuut en de vergoeding van de bewindvoerder niet financieel haalbaar is voor personen met een handicap? Graag een reactie voor 12/08/2024 aan info@ph.belgium.be

Meer weten over de nieuwe wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon en het standpunt van de NHRPH? Lees de brief van de NHRPH aan zijn leden

 

01/07/2024 - Standpunt van het BDF en de NHRPH: Personen met een handicap moeten kunnen kiezen om in gemeenschappelijke of individuele leefomgevingen te wonen 

Het EDF (European Disability Forum ) heeft een positienota ter stemming voorgelegd aan zijn bestuursorgaan (Board van het EDF): The transition from institutions to community-based services and independent living for persons with disabilities. Het EDF is van mening dat na een overgangsperiode instellingen en collectieve woonstructuren niet langer gefinancierd zouden moeten worden door Europese of nationale fondsen en dat elke persoon met een handicap thuis zou moeten wonen. Het BDF onthield zich van stemming na overleg met zijn leden en de Belgische adviesraden voor personen met een handicap.

Lees verder

 

23/05/2024 - De ministerraad heeft akte genomen van het eindrapport van het Federaal Actieplan Handicap

Op vrijdag 3 mei 2024 keurde de ministerraad het eindrapport goed over de implementatie van het Federaal Actieplan Handicap 2021-2024.

Het actieplan voorzag in een tussentijds rapportering in het najaar van 2022 en een eindrapport aan het einde van de legislatuur in 2024 aan de Ministerraad en de Commissie Sociale Zaken. De NHRPH heeft adviezen uitgebracht over de implementatie van het actieplan.

Lees verder

 

Nieuw: Dossier over stemrecht en deelname aan verkiezingen

  • Bekijk het standpunt van de NHRPH over stemrecht
  • Ontdek de hulpmiddelen van Unia voor kiezers die zich willen voorbereiden om te gaan stemmen
  • Lees de brochure van Inter over de toegankelijkheid van stemlokalen
  • Kom meer te weten over de organisatie van de verkiezingen via de FOD Binnenlandse Zaken

Lees alles over stemrecht en deelname aan verkiezingen in ons dossier