Ga naar de inhoud

Onthaal

Even voorstellen

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), opgericht in 1967, is belast met het onderzoeken van alle materies op federaal niveau die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap. Geregeld brengt de NHRPH adviezen uit op het vlak van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, tewerkstelling, de toegankelijkheid van openbare gebouwen, mobiliteit,...

Maak kennis met de NHRPH

 

18/09/2023 - Neem deel aan de enquête van de Koning Boudewijnstichting
over de verhouding tussen werk en mensen met een handicap

Op vraag van de Koning Boudewijnstichting voert het onderzoeksbureau Indiville een barometer uit over de inclusie en behoud van mensen met een handicap, langdurige aandoening of langdurige ziekte op de Belgische arbeidsmarkt.

Deze barometer zal enerzijds een overzicht bieden van de beschikbare gegevens over dit onderwerp. De Stichting maakt ook van de gelegenheid gebruik om te onderzoeken wat de verhouding is tussen werk en mensen met een handicap in België.

Lees verder over de enquête

 

14/07/2023 - Een oplossing voor de problemen rond de scan cars?

Op 10 juli 2023 werden de krachtlijnen van de uit te werken oplossing voor de problemen rond de scan cars bij parkeercontroles voorgesteld. Dit gebeurde in bijzijn van onder andere Unia, het kabinet-Lalieux en de NHRPH.

De problemen zijn alom bekend: ongegronde boetes voor gebruikers van de parkeerkaart, rechtsonzekerheid, een lappendeken aan regels, …

Lees verder over de scan cars

 

23/06/2023 - Deelname aan de Interministeriële Conferentie Handicap

Op 31 mei 2023 vond de Interministeriële Conferentie (IMC) Handicap plaats.

De IMC is een belangrijk moment van overleg tussen de federale ministers en de deelstatelijke ministers bevoegd op relevante gebieden voor personen met een handicap.

Deze IMC stond vooral in het teken van de in december 2022 afgekondigde ‘Interfederale Strategie Handicap 2022-2030’. Deze is er gekomen op vraag van het UNCRPD-Comité (2019) voor een nauwere samenwerking tussen de deelentiteiten en de federale overheid.

Lees verder over de IMC Handicap