Ga naar de inhoud

Over ons

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), opgericht in 1967, is belast met het onderzoeken van alle materies op federaal niveau die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap. Geregeld brengt de NHRPH adviezen uit op het vlak van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, tewerkstelling, de toegankelijkheid van openbare gebouwen, mobiliteit, ...

De leden van de NHRPH zijn allemaal mensen uit het middenveld die expertise hebben in het domein van de handicap. Het mandaat is onbezoldigd.

Een gevarieerd actieterrein

Sinds een tiental jaren krijgen de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap en zijn adviezen meer aandacht en worden zijn adviezen meer en meer gevolgd. Dat valt samen met een positieve evolutie van de besluitvorming op beleidsniveau. Er wordt steeds vaker geluisterd naar de personen met een handicap en hun vertegenwoordigers.

Basisopdracht: de tegemoetkomingen

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft een belangrijk actiedomein dat van essentieel belang is voor de personen met een handicap, nl. de wetgeving inzake de tegemoetkomingen:

  • de inkomensvervangende tegemoetkoming,
  • de integratietegemoetkoming
  • de bijkomende kinderbijslag

Sinds lang vervult de NHRPH op dit vlak fundamenteel en erg technisch werk met betrekking tot een uiterst complexe wetgeving.

Opdracht