Ga naar de inhoud

Wie is bevoegd?

De materie van de handicap is in België erg versnipperd. Al naargelang het deelaspect is het federale, het gemeenschaps- of gewestniveau of Europa bevoegd.

Met ieder machtsniveau komt - in theorie - een vertegenwoordigend overlegorgaan voor personen met een handicap overeen:

 Machtsniveau  Overlegorgaan
 Nationaal  Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH)
 Vlaams Gewest  NOOZO (Vlaamse Adviesraad Handicap)
 Waals Gewest  Conseil de stratégie et de prospective
 Brussels Gewest  Conseil consultatif bruxellois francophone des personnes handicapées
 Europees en internationaal  Belgian Disability Forum (BDF)

 

 .