Ga naar de inhoud

Leden van de NHRPH

De Nationale Hoge raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) telt 20 leden. De leden worden benoemd door de koning voor een periode van zes jaar. Hun mandaat is vernieuwbaar. Deelname aan de vergaderingen geeft hen recht op een zitpenning en terugbetaling van hun reiskosten op forfaitaire basis.

De NHRPH wordt samengesteld uit personen met een handicap, hun vertegenwoordigers en deskundigen van het terrein. Ze worden persoonlijk benoemd op grond van hun kennis van de specifieke thema's betreffende handicap.

Op 15/02/2021 trad het koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de NHRPH voor het mandaat 2021-2027 (KB van 01/02/2021) in werking. De huidige 20 leden van de NHRPH zijn:

 • Mevrouw Gisèle MARLIERE, voorzitster
 • Mevrouw Sophie WILLEKENS, ondervoorzitster
 • Mevrouw Emilie DE SMET, ondervoorzitster
 • De heer Maarten RUYMEN, ondervoorzitter
 • Mevrouw Christine BERLEMONT
 • De heer Thomas DABEUX
 • Mevrouw Ria DECOOPMAN
 • De heer Stéphane EMMANUELIDIS
 • Mevrouw Marieken ENGELEN
 • De heer Pierre GYSELINCK
 • De heer Helmut HEINEN
 • De heer Jean-Marie HUET
 • De heer Abdelkhalak KAJJAL
 • De heer Michel MAGIS
 • Mevrouw Nadia MANIQUET
 • Mevrouw Karine ROCHTUS
 • De heer Jokke ROMBAUTS
 • De heer Timothy ROWIES
 • De heer Stefaan SINGELEE
 • Mevrouw Lieve VAN DEN BOSSCHE
 .
 .