Ga naar de inhoud

Jaarverslagen

In de jaarverslagen van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) vindt u een overzicht van zijn werking vanaf 2009. Een dergelijk activiteitenverslag is geen wettelijke verplichting, maar de leden van de NHRPH vinden het belangrijk om te communiceren over hun activiteiten en bezorgdheden.