Ga naar de inhoud

Advies 2009/09

Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 16 maart 2009

 

Aanvrager

Advies op vraag van de Staatssecretaris voor personen met een handicap.

 

Onderwerp

De bedoeling is bij de FOD Financiƫn gegevens te kunnen verzamelen met betrekking tot de onroerende inkomsten van personen met een handicap die een aanvraag indienen voor het bekomen van een THAB, en in voorkomend geval van de personen die deel uitmaken van hun gezin.

 

Analyse

 

Advies

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap heeft in vergadering van 16 maart 2009, unaniem een positief advies uitgebracht met betrekking tot het bovenvermelde ontwerp van koninklijk besluit.

 

Bezorgd

  • Aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, Staatssecretaris voor personen met een handicap.
 .
Adviezen
 .