Ga naar de inhoud

Advies 2009/20

Werkgroep chronische ziekten

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 15 juni 2009.

 

Aanvrager

Advies op initiatief van de NHRPH.

 

Onderwerp

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap heeft in vergadering van 15 juni 2009, volgend advies uitgebracht met betrekking tot een principieel probleem dat in de werkgroep chronische ziekten gesteld is.
De Nationale Hoge Raad werd hierover ingelicht door zijn vertegenwoordigers in de werkgroep.

 

Analyse

De Nationale Hoge Raad is unaniem van oordeel dat niet zozeer de pathologie, maar vooral de gevolgen van de aandoening in aanmerking moeten worden genomen. Dit is één van de basisbeginselen die de Raad in alle dossiers hanteert.

 

Advies

De Raad is geen voorstander van het opstellen van een lijst: het net niet opgenomen zijn in de lijst heeft zware gevolgen voor de betrokkene.

 

Bezorgd

  • Aan mevrouw Geneviève Haucotte, Voorzitster werkgroep Chronische ziekten, Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • Aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, Staatssecretaris voor personen met een handicap.
  • Aan mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid.
 .
Adviezen
 .