Ga naar de inhoud

Advies 2009/10

Gewaarborgde gezinsbijslag

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag en het koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, §2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, uitgebracht op de plenaire vergadering van 20 april 2009.

 

Aanvrager

Advies op vraag van de Staatssecretaris voor personen met een handicap.

 

Onderwerp

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap heeft in vergadering van 20 april 2009, unaniem een positief advies uitgebracht met betrekking tot het bovenvermelde ontwerp van koninklijk besluit.

 

Analyse

Twee bestaande KB's worden aangepast: dit betreffende de uitvoering van de wet gewaarborgde gezinsbijslag, en dit inzake de definitie van de rechthebbende met personen ten laste.

Er wordt nu duidelijk gezegd dat met bepaalde inkomens geen rekening mag gehouden worden. Er wordt daarbij gefocust op een beperkt inkomen: tegemoetkomingen die een vermindering of verlies van zelfredzaamheid moeten opvangen. Dit zijn: hulp aan derden, integratietegemoetkoming en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

 

Advies

De Raad wenst nochtans op te merken dat een overgangsregeling noodzakelijk is om te voorkomen dat personen die nu  rechten verwerven die ze onder de vroegere regeling niet hadden, niet tijdig hun dossier in orde kunnen brengen.

 

Bezorgd

  • Aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, Staatssecretaris voor personen met een handicap.
 .
Adviezen
 .