Ga naar de inhoud

Advies 2009/30

Advies over de aanpassing van Brussel-West

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 7 december 2009.

 

Aanvrager

Advies op vraag van Infrabel tijdens de vergadering van 29/10/2009.

 

Onderwerp

Advies over de aanpassing van het Weststation in Brussel

 

Advies

Geleidelijnen niet verplaatsen naar de natuurlijke gidslijn, met name de muren, omwille van het inspringen maar gewoon overnemen in het midden van de gang.

Ter hoogte van de liften, afsplitsing naar links en rechts tot aan de beide liften.

Geleidelijn verder laten lopen en ter hoogte van de trappen, een afsplitsing naar links en recht tot aan de beide trappen.

Infoconsole in braille kan als optie, bij de laatste splitsing voor de trappen, maar hoeft niet.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan Infrabel
  • Ter info aan de heer Jean-Marc DelizĂ©e, Staatssecretaris voor Sociale Zaken belast met personen met een handicap.
  • Ter info aan mevrouw Inge Vervotte, Minister van Overheidsbedrijven
  • Ter info aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
 .
Adviezen
 .