Ga naar de inhoud

Advies 2009/15

Trappenklimmer voor rolstoelen

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de trappenklimmer voor personen met een handicap, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 20 april 2009

 

Aanvrager

Advies op vraag van de NMBS

 

Onderwerp

Op basis van de demonstratie ter plaatse die de NMBS op 11 maart 2009 in het Zuidstation heeft georganiseerd en rekening houdend met de elementen van antwoord die aan het bureau van de NHRPH zijn meegedeeld ingevolge de brief met de aanvraag om bijkomende informatie van 24 maart 2009, heeft de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) de adviesaanvraag van de NMBS over de trappenklimmer voor rolstoelen onderzocht.

 

Analyse

Uit de bespreking blijkt dat het gebruik van een toestel van het voorgestelde type personen met een handicap in een rolstoel meer comfort zou kunnen bieden tijdens de handelingen die - thans - nodig zich om de perrons van een aantal stations en haltes te bereiken.

De NHRPH wenst te benadrukken dat het gebruik van dergelijk toestel enkel als overgangsoplossing kan overwogen worden: de volledige toegankelijkheid van alle stations en van alle haltes moet een absolute doelstelling blijven. Het eventuele gebruik van een mobiel toestel mag geen verantwoording zijn om van deze doelstelling af te wijken of ze uit te stellen.

Het is evenwel duidelijk dat de technische specificaties van de geteste versie belangrijke beperkingen hebben, die discriminerend zullen zijn voor een aanzienlijk aantal rolstoelgebruikers.

 

Advies

De NHRPH kan dus, uitgaande van de beschreven voorwaarden, geen gunstig advies over dit type materiaal formuleren.

Het advies van de NHRPH zou positief kunnen zijn indien de technische specificaties zouden gelden voor meer personen van de doelgroep. De volgende twee criteria zouden vanuit het oogpunt van de NHRPH aanvaardbaar zijn:

  • Grotere afmetingen van het plateau om alle door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) goedgekeurde rolstoelen op de trein te kunnen zetten.
  • Nuttig laadvermogen van 275 kilogram om een elektrische rolstoel en de gebruiker ervan te kunnen dragen. Wij vestigen hier uw aandacht op het feit dat de meest zwaarlijvige personen tevens de personen zijn die de zwaarste rolstoelen moeten gebruiken, zodat het totaal gewicht vaak 250 kilo en meer bedraagt.

De NHRPH wenst bovendien een opmerking te formuleren over de antwoorden die gegeven werden op de vragen over de afmetingen van de mobiele traplift in zijn brief van 24 maart 2009. Het is duidelijk dat het toestel in kwestie een minimale ruimte van 100 cm breedte op de trap en (eventuele) overlopen van ten minste 160 x 200 cm vereist. Omdat het toestel in kwestie gebruikt zou worden voor de toegang tot de perrons, zou het de doorgang van de andere passagiers die dezelfde trein willen in- of uitstappen niet ernstig mogen belemmeren. De NHRPH veronderstelt dat er minimale normen voor de vrije doorgangsbreedte op de trappen bestaan. Hij wenst dat deze normen worden nagegaan voordat een beslissing wordt genomen over een aankoop. Dit zal waarschijnlijk een invloed  hebben op de lijst van de stations waar dergelijk toestel zou kunnen worden gebruikt.

De NHRPH herinnert tevens eraan dat hij alle werkzaamheden van de NMBS op het gebied van toegankelijkheid van de stations en haltes opvolgt. Hij werd aldus op de hoogte gebracht van de projecten voor de komende jaren: de perrons in talrijke stations en haltes zullen ontoegankelijk blijven. De NHRPH benadrukt dan ook met aandrang dat het voorstel van de mobiele traplift voor rolstoelen verder moet worden uitgewerkt op voorwaarde dat terdege rekening wordt gehouden met zijn opmerkingen over de overeenstemming met de door het RIZIV goedgekeurde rolstoelen.

 

Bezorgd

  • Aan de NMBS, Directie Reizigers - Inrichting van de stations en van de signaletiek
  • Kopie aan mevrouw┬áJulie Fernandez-Fernandez, Staatssecretaris voor personen met een handicap
 .
Adviezen 2009
 .