Ga naar de inhoud

Advies 2009/22

Animatiefilmpjes personen met een handicap

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 15 juni 2009.

 

Aanvrager

Advies op vraag van NMBS Holding.

 

Onderwerp

De Nationale Hoge raad voor Personen met een Handicap heeft in vergadering van 15 juni 2009 unaniem volgend advies uitgebracht met betrekking tot de animatiefilmpjes bestemd voor personen met een handicap.

 

Analyse

De Raad begrijpt dat het doel van het filmpje is op een eenvoudige manier bepaalde informatie over te brengen. Hoewel de bedoeling lovenswaardig is, valt op de uitvoering toch enige kritiek uit te brengen.

Noodzakelijke informatie wordt niet lang genoeg meegegeven: telefoonnummer en site zouden gedurende het ganse filmpje moeten getoond worden. Het is immers niet eenvoudig op de site van de NMBS wegwijs te geraken.
Informatie moet begrijpbaar zijn voor iedereen, maar de wijze waarop dit gebeurt wordt als te simplistisch omschreven. Vooral de laatste beelden (wuivend hondje) worden als een overdrijving bestempeld.

 

Advies

De Raad merkt ook op dat er voor alle beperkingen pictogrammen zijn, dus zouden alle pictogrammen in beeld moeten  gebracht worden: er zijn niet alleen blinden en rolstoelgebruikers.
De hoogstbelangrijke informatie met betrekking tot het op voorhand verwittigen dat men op dienstverlening een beroep wil doen, geeft een verkeerd beeld. De persoon met een handicap moet immers minimum 24 uur op voorhand verwittigen, maar dit blijkt niet uit de beelden. Het gevaar is niet denkbeeldig dat men gaat denken dat een beperktere termijn ook volstaat.

Het feit dat de toegang tot de infrastructuur van de NMBS aan een persoon met een handicap niet verzekerd kan worden, als hij niet minstens 24 uur op voorhand heeft verwittigd, is voor de Nationale Hoge Raad een onaanvaardbare discriminatie. Leden van de raad merken op dat andere openbare vervoersmaatschappijen wel op veel kortere termijn kunnen inspelen op de behoefte aan vervoer van de persoon met een handicap, en dat in de grote stations trouwens altijd personeel aanwezig is.

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap dringt er dus op aan dat de NMBS alles in het werk stelt om deze onrechtvaardige behandeling te beƫindigen.

 

Bezorgd

  • Aan de heer Sabin S'heeren, Directeur-generaal Reizigers Nationaal
  • Aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, Staatssecretaris voor personen met een handicap.
 .
Adviezen
 .