Ga naar de inhoud

Advies 2009/03

Fonds voor tewerkstelling van personen met een handicap

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht op de plenaire vergadering van 16 februari 2009.

 

Aanvrager

Advies op vraag van de Staatssecretaris voor personen met een handicap.

 

Onderwerp

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap heeft in vergadering van 16 februari 2009, unaniem volgend advies uitgebracht met betrekking tot de bestemmingsverandering van de middelen van het Fonds voor tewerkstelling van personen met een handicap, en de opheffing van het fonds.

 

Analyse

De Raad vindt het positief dat besloten is de middelen van het fonds effectief te gaan gebruiken, maar hoopt dat personen met een handicap in de grotere algemene enveloppe op een evenwaardige wijze aan bod zullen komen.

In het "Uitzonderlijk akkoord voor de onderhandelingen op sector- en ondernemingsvlak in de periode 2009-2010 - Bijdrage tot het herstel van het vertrouwen" is in bijlage 1 "vereenvoudiging banenplannen" vermeldt dat: "Het voormelde budget voor activering van werkloosheidsuitkeringen zal verder worden versterkt door het budget van het Fonds voor gehandicapten opgericht in uitvoering van het ontwerp van inter-professioneel akkoord 2005-2006 (5 miljoen euro) toe te voegen, dat daar zal worden bestemd voor acties ten behoeve van werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid". De Raad wenst duidelijkheid wat betreft de definitie van "werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid".

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap verwijst met betrekking tot de concrete maatregelen die hij zich voorstelt, integraal naar zijn advies van 16 juni 2008 met betrekking tot de concrete invulling van de bestemming van het Fonds voor Tewerkstelling.

 

Advies

De Raad kiest ervoor het geld te gebruiken voor het scheppen van bijkomende arbeidsplaatsen in de bedrijfssector. Het doel is zo vlug mogelijk tot realisaties te komen.

De voorkeur van de Raad gaat uit naar halftijdse tewerkstelling omdat hierdoor veel meer personen met een handicap kunnen ingeschakeld worden, en deze vorm van tewerkstelling ook beter tegemoetkomt aan de mogelijkheden van een meerderheid van personen met een handicap. Dit vereist nochtans niet alleen bewustmaking met betrekking tot de ontstane tewerkstellingsmogelijkheden voor personen met een handicap, het is bovendien ten overstaan van de werkgever ook meer nodig te pleiten voor deeltijds werk.

In cumulatie met tegemoetkomingen is dit ook voordeliger en kan de integratietegemoetkoming geheel of gedeeltelijk behouden blijven, wat eveneens het geval is van een aantal afgeleide rechten.

Deze tewerkstelling wordt voorbehouden aan zwaar gehandicapte personen.

De Raad herinnert ook aan de noodzaak op een steeds terugkomende wijze financiƫle middelen te voorzien, zodat projecten op langere termijn kunnen gelanceerd worden.

De Raad wenst uitgebreid ingelicht te worden over de inhoud van de tewerkstellingsmaatregelen die in het kader van het bovenvermelde relanceplan, of eender welk ander plan dat specifiek personen met een handicap betreft, zullen
genomen worden.

 

Bezorgd

  • Aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, Staatssecretaris voor personen met een handicap.
  • Aan mevrouw Joelle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke kansen.
  • Aan de heer Paul Windey, voorzitter van de Nationale Arbeidsraad.
 .
Adviezen
 .