Ga naar de inhoud

Advies 2018/19

Geldigheid van parkeerkaarten

Advies nr. 2018/19 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de ontwikkeling van een applicatie en een website waarmee de geldigheid van een parkeerkaart vastgesteld kan worden, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 16 april 2018

 

Aanvrager

Advies op initiatief van de NHRPH

 

Onderwerp

In haar algemene beleidsnota van 20 oktober 2017 heeft mevrouw Zuhal Demir, Staatssecretaris voor Personen met een handicap, de ontwikkeling aangekondigd van een applicatie en website waarmee de geldigheid van een parkeerkaart vastgesteld kan worden.

 

Analyse

Op bladzijden 21 en 22 van de algemene beleidsnota (DOC 54 2708/018) wordt het volgende vermeld:

"Intussen werk ik verder aan de ontwikkeling van een applicatie waardoor men gemakkelijk de geldigheid van een parkeerkaart kan vaststellen. Via de applicatie kan men aan de hand van een scan van de QR-code op de parkeerkaarten, of door het kaartnummer manueel in te typen, nagaan of de geldigheid van een parkeerkaart al dan niet verlopen is. De opdracht voor de ontwikkeling van deze applicatie werd gegund aan Smals, de gemeenschappelijke ICT-organisatie van de Belgische overheidsdiensten. Zij zullen de applicatie ontwikkelen voor Android, Apple en Windows Phone. De applicatie zal begin december 2017 gelanceerd worden. In de eerste helft van volgend jaar volgt ook de lancering van een website waarop politiediensten en burgers het kaartnummer kunnen ingeven en nagaan of een kaart geldig of ongeldig is. Op die manier kan misbruik sneller en makkelijker worden opgespoord.

Ik wil dat de lancering van deze app en website de nodige aandacht krijgt en plan de volgende maanden hier verdere initiatieven rond te nemen."

Op vergaderingen van het bureau van de NHRPH en van het kabinet van mevrouw Zuhal Demir hebben de vertegenwoordigers van mevrouw Demir ook meermaals de ontwikkeling van deze applicatie en website bevestigd en een stand van zaken van het project gegeven.

 

Advies

De NHRPH staat positief tegenover de ontwikkeling van deze applicatie en website. Het blijft immers noodzakelijk fraudegevallen op te sporen, wat onder meer met deze toepassing mogelijk zal zijn.

Niettemin vindt de NHRPH dat het toegankelijk maken van de applicatie en de website voor alle burgers geen meerwaarde betekent voor het project. Hij vreest ook dat dit in extreme gevallen kan leiden tot het beschadigen van voertuigen. De applicatie en website zouden enkel toegankelijk mogen zijn voor politieagenten en vaststellende ambtenaren.

Voorts vraagt de NHRPH zich af of het uitbreiden van de toegankelijkheid naar alle burgers niet in strijd is met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hij vraagt dat de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hierover geraadpleegd wordt. Hij wenst ook op de hoogte te worden gebracht van het antwoord van de Commissie.

Tot slot vraagt de NHRPH, indien het project na raadpleging van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt uitgevoerd, om het project over twee jaar te evalueren.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan mevrouw Zuhal Demir, Staatssecretaris voor Personen met een beperking
  • Voor opvolging aan de heer Andr√© Gubbels, directeur-generaal van de DG Personen met een handicap
  • Ter informatie aan Unia
  • Ter informatie aan het interfederaal co√∂rdinatiemechanisme
 .
Adviezen
 .