Ga naar de inhoud

Advies 2018/02

NMBS combinatietegel

Advies nr. 2018/02 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het contrast van de perronrand in de Belgische treinstations en -haltes, uitgebracht tijdens de zitting van 15/01/2018.

 

Aanvrager

Advies uitgebracht op vraag van de NMBS.

 

Onderwerp

In het kader van standaardisatie voor stopplaatsen en kleine stations is de NMBS bezig met een oplijsting van de verschillende bruikbare perronbevloeringen. Naar aanleiding van het advies 2017/02 liet de NMBS een nieuwe combinatieperrontegel ontwerpen.

 

Analyse

In februari 2017 bracht de NHRPH een advies uit over het contrast van perronranden (advies 2017/02), waarin de NHRPH zijn voorkeur uitsprak voor volgende opstelling: 

Rails (donker) – perronboord (licht) – perronbevloering (donker) - waarschuwingstegels met noppen (licht) – perronbevloering (donker) – geleidelijnen (licht) – perronbevloering (donker). 

De NMBS liet een combinatietegel ontwerpen die de noppenstrook en een stuk perronbevloering tussen rand en noppenstrook bevat. De NMBS ging daarbij uit van de volgende opstelling:

 • een lichte perronboord (10 cm breed)
 • een combinatietegel van 1 meter breed, opgebouwd uit:
  •  een donkere vlakke strook van 40 cm
  • een 60 cm brede noppenstrook in een lichte kleur
 • donkere perronverharding
 

Advies

 • De NHRPH brengt een positief advies uit over het ontwerp. 
 • De NHRPH is tevreden dat de NMBS met zijn advies rekening heeft gehouden. Het is immers belangrijk om de sector tijdig te raadplegen bij projecten die een impact hebben of kunnen hebben op de personen met een handicap. Dat is een grote groep: het WHO schat het aantal personen met een handicap op niet minder dan 15% van de bevolking. 
 • De NHRPH wijst er wel op dat er in advies 2017/02 stond dat er minimaal 50 cm rand tussen noppentegel en het spoor moest zijn: 

De ontwerpen moeten in overeenstemming met Revalor zijn. Specifiek voor de toepassing van noppenstroken parallel aan de perronboord van treinstations verwijzen we naar ‘Annex B – Railway platforms’ van de ISO 23599/2012. Deze norm eist een bredere rand dan Revalor 2009 (minimum 50 cm rand tussen waarschuwingstegel en spoor i.p.v. 40 cm), iets waar de NHRPH voorstander van is. Breder is veiliger, zeker voor personen met een visuele handicap. 

De voorgestelde 50 cm is dus aanvaardbaar, maar 60 cm zou nog beter zijn. Natuurlijk moet wel de uniformiteit worden gegarandeerd, want blinde en slechtziende gebruikers moeten weten hoever ze zich van de rand bevinden. Bij voorkeur wordt dus overal dezelfde afstand gehanteerd. 

 • Voor het uitwerken van technische analyses en oplossingen vraagt de NHRPH de NMBS om de technische structuren inzake toegankelijkheid te raadplegen.

 

 

 

Bezorgd

 • Voor opvolging aan de NMBS;
 • Ter informatie aan de heer Bellot, Minister van Mobiliteit;
 • Ter informatie aan mevrouw Zuhal Demir, Staatssecretaris voor Personen met een beperking;
 • Ter informatie aan UNIA, het Interfederaal Gelijkekansencentrum;
 • Ter informatie aan het interfederaal coördinatiemechanisme.
 .
Adviezen
 .