Ga naar de inhoud

Advies 2018/06

Begeleiding voor PMH in de DG HAN

Advies nr. 2018/06 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de procedure voor de erkenning van de handicap door de Directie-generaal Personen met een handicap, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 19 februari 2018.

 

Aanvrager

Advies op initiatief van de NHRPH.

 

Onderwerp

De NHRPH werd geïnterpelleerd over het probleem van dove personen die hun handicap willen laten erkennen bij de Directie-generaal Personen met een handicap (DGHAN).

 

Analyse

Om hun handicap te laten erkennen, moeten personen met een handicap eerst een formulier laten invullen door hun behandelende arts. In het bijzonder doven ondervinden problemen om met de arts te communiceren. Om optimaal te communiceren moeten zij dus een beroep doen op een gebarentolk.

Vervolgens worden personen met een handicap uitgenodigd op een onderzoek door een arts van de DG HAN. Ook hier is voor doven een gebarentolk noodzakelijk om het onderzoek goed te laten verlopen. De DG HAN probeert personen met een handicap weliswaar zo veel mogelijk te helpen, onder meer door een beroep te doen op een van zijn personeelsleden die zelf doof is, maar deze oplossing is verre van structureel. In veruit de meeste gevallen moeten dove personen dus vergezeld worden door een persoonlijke tolk voor eigen rekening ofwel moet alle communicatie schriftelijk verlopen.

Hetzelfde probleem doet zich voor wanneer dove ouders de handicap van hun kind willen laten erkennen.

 

Advies

De NHRPH is van mening dat de toegankelijkheid van de DG HAN gewaarborgd moet worden voor alle personen met een handicap, ongeacht hun handicap. De behoefte aan begeleiding is een zaak die alle personen met een handicap aangaat.

Er moeten dus assistenten komen voor dove personen (gebarentolken), blinde personen, personen met een lichamelijke handicap en personen met een verstandelijke handicap, zo nodig door bijvoorbeeld personeelsleden van de DG HAN hiervoor op te leiden.

De NHRPH herinnert eraan dat de DG HAN een overheidsdienst is en dat deze begeleiding dus gratis moet zijn voor personen met een handicap. Voorts dringt de NHRPH erop aan dat deze begeleiding ook verleend moet worden aan ouders met een handicap die de handicap van hun kind willen laten erkennen.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan mevrouw Zuhal Demir, Staatssecretaris voor Personen met een beperking;
  • Voor opvolging aan de heer André Gubbels, Directeur-generaal;
  • Ter informatie aan de heer Charles Michel; Eerste Minister;
  • Ter informatie aan Unia, het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen;
  • Ter informatie aan het interfederaal coördinatiemechanisme.
 .
Adviezen
 .