Ga naar de inhoud

Advies 2009/32

Advies over de keuze van een financieel model om het dekkingsplan voor chronisch zieken vast te leggen

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 14 december 2009.

 

Aanvrager

Advies op initiatief van de NHRPH

 

Onderwerp

De werkgroep Chronische ziekten van het RIZIV heeft tijdens de vergadering van 20 november 2009 5 modellen voorgesteld voor het dekkingsplan voor chronisch zieken. Na discussie vielen drie van de vijf modellen af. Er werd besloten dat er te kiezen valt tussen het model F1 (volledige dekking van uitgaven voor gezondheidszorgen en apothekerskosten) en het model F3 dat geen dekking voorziet voor kosten gelinkt aan een verblijf in een bejaardentehuis en rust- en verzorgingshuizen en ook niet voor medicamenten ter bestrijding van cholesterol en hoge bloeddruk.
En aangezien het de bedoeling is om de mensen met hoge kosten te helpen wordt ook voorgesteld om rekening te houden met een drempel van minimaal 300 euro voor gebeurlijke uitgaven per trimester voor 8 opeenvolgende trimesters.

 

Advies

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap wenst dat het voorstel van model 1 gekozen wordt. Enkel als uit de begrotingsverwachtingen blijkt dat de drempels zo hoog zouden komen te liggen dat veel mensen uit de boot dreigen te vallen moet men terugvallen op model F3.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  • Ter info aan de heer Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap
  • Ter info aan Dr. HAUCOTTE, voorzitter van de werkgroep « Chronische ziekten »
  • Ter info aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.
 .
Adviezen
 .