Ga naar de inhoud

Advies 2009/29

Advies over het plaatsen van totems in stopplaatsen voor de trein

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 14 december 2009.

 

Aanvrager

Advies op vraag van Infrabel in de werkgroep NMBS van 29/10/2009.

 

Onderwerp

Infrabel wil in onbemande stopplaatsen voor treinen totems installeren waarop de belangrijkste informatie over de stopplaats terug te vinden is. In enkele stopplaatsen, waaronder Bordet, loopt een proefproject. Voor er overgegaan wordt tot de installatie wenst Infrabel het advies van de NHRPH betreffende de geschiktheid voor personen met een handicap. Op 20/11/2009 was er een bezoek aan de halte Bordet.

Advies

De NHRPH ziet zich genoodzaakt een negatief advies uit te brengen. Hoewel de NHRPH blij is dat er een oplossing wordt gezocht voor onbewaakte haltes en de Raad het idee van een totem niet ongenegen is, blijft de NHRPH na evaluatie van het bezoek ter plaatse met te veel vraagtekens en opmerkingen zitten. De NHRPH is een adviesorgaan en geen technisch expertisebureau, maar toch werden er heel wat zaken - vaak van technische aard - vastgesteld die de mainstreaming van de handicap en de toegankelijkheid voor allen in de weg staan. De NHRPH vraagt dan ook om rekening te houden met zijn opmerkingen.

Hieronder een niet-exhaustieve lijst van aandachtspunten:

  • De totems en hun informatie moeten toegankelijk en vlot bereikbaar zijn voor iedereen, ook voor personen met een handicap, van welke aard die handicap ook moge zijn (lichamelijk, zintuiglijk, mentaal, een chronische ziekte, ...). We denken hierbij o.a. aan goed zichtbare en leesbare informatie, ondersteuning via luidsprekers, vermelding van een telefoonnummer voor inlichtingen, duidelijke wegwijzers, ...
  • Verder is de plaatsing van een camera bij de noodknop wenselijk.

In het verslag van het bezoek van 20/11/2009 aan de halte Bordet staan concretere opmerkingen.

Een technische expertise dringt zich op.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan Infrabel
  • Ter info aan de heer Jean-Marc DelizĂ©e, Staatssecretaris voor Sociale Zaken belast met personen met een handicap,
  • Aan mevrouw Inge Vervotte, Minister van Overheidsbedrijven,
  • Aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
 .
Adviezen
 .