Ga naar de inhoud

Advies 2009/17

Vrijwillige of betaalde arbeid

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 18 mei 2009.

 

Aanvrager

Advies op initiatief van de NHRPH

 

Onderwerp

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap heeft in vergadering van 18 mei 2009, unaniem volgend advies uitgebracht met betrekking tot een probleem dat zich stelt bij de inoverwegingneming van een verzoek om in een individueel dossier een afwijking toe te staan. Dat probleem kwam ter sprake tijdens de vergadering van de Technische Raad 'Rolstoelen'. De Nationale Hoge Raad werd hierover ingelicht door zijn vertegenwoordigers in de Technische Raad.

 

Analyse

Het probleem in kwestie heeft betrekking op het gebruik maken van een elektrische rolstoel in het kader van vrijwilligerswerk. De geldende beschikkingen verwijzen immers naar de arbeid, maar hebben het niet over een vergoeding voor de arbeid.
Bijgevolg stelt zich de vraag of het vrijwilligerswerk dus ook niet onder die bepalingen valt en in aanmerking moet genomen worden.

 

Advies

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap staat volledig achter het idee vrijwilligerswerk ook in aanmerking te nemen omdat dit werk voor personen een middel is om zich in de maatschappij te integreren en hun intellectuele vermogens op een waardevolle manier ten dienste te stellen. Bovendien is vrijwilligerswerk ook door de Fondsen van de gemeenschappen en gewesten erkend.

 

Bezorgd

  • Aan mevrouw Kiekens, Voorzitster Technische Raad voor Rolstoelen van Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.
  • Aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, Staatssecretaris voor personen met een handicap.
  • Aan mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
 .
Adviezen
 .