Ga naar de inhoud

Advies 2009/04

Voorstellen van de werkgroep medische evaluatie.

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht op de plenaire vergadering van 16 februari 2009.

 

Aanvrager

Advies op vraag van de Staatssecretaris voor personen met een handicap.

 

Onderwerp

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap heeft in vergadering van 16 februari 2009, unaniem een positief advies uitgebracht met betrekking tot beide voorstellen opgesteld door de werkgroep medische evaluatie.

 

Analyse

De werkgroep was samengesteld uit vertegenwoordigers van de Directie-generaal Personen met een handicap, namelijk van de medische en de sociale dienst, en van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap. Het voorzitterschap werd waargenomen door de heer Peter Donceel, gewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven. De werkgroep vergaderde negenmaal gedurende het afgelopen jaar.

 

Advies

De Raad houdt er aan zijn waardering uit te drukken voor de resultaten die professor Donceel heeft weten te bereiken. Van een niet te onderschatten belang is de wil tot samenwerking die bij de deelnemers in het algemeen bereikt werd. Er kan zonder meer gesteld worden dat het medische standpunt en het sociale standpunt elkaar hebben ontmoet en bewust geworden zijn van de positieve inbreng die elk te bieden heeft. Bovendien zijn een aantal belangrijke elementen van de evaluatie besproken.

De Raad dringt er op aan dat de werkgroep, zoals omschreven in het eerste voorstel, zo vlug mogelijk kan starten: de resultaten van deze werkgroep hebben een onmiddellijk belang voor de personen met een handicap.Zo de Raad uiting geeft aan het grote belang dat hij hecht aan de 1ste werkgroep, wenst hij toch te benadrukken volledig in te stemmen met de 2de werkgroep. De raad is er altijd voorstander van geweest dat dezelfde algemene richtlijnen ook op dezelfde manier naar de toepassing ervan zouden vertaald worden, zodat vergelijkbare evaluaties kunnen bekomen worden.

De Raad stipt hierbij aan dat de uiteindelijke bedoeling is transparante teksten te bekomen, die in richtlijnen of een besluit kunnen omgezet worden, en een algemene verspreiding onder de betrokkenen verkrijgen.

De Raad houdt er aan ook enkele meer organisatorische vereisten in het licht te brengen.

De voorzitter moet blijk geven van een zo groot mogelijke onafhankelijkheid. Gelet op het bijzonder geslaagde voorzitterschap van de heer Donceel, vragen de leden hem ook te weerhouden als voorzitter van de 1ste werkgroep en als medevoorzitter van het gezamenlijk voorzitterschap RIZIV-FOD voor te dragen.

Essentieel is dat alle deelnemers bereid zijn in een opbouwende geest samen te werken.

Het mandaat moet zo duidelijk mogelijk de omvang van de opdracht bepalen, zodat voorkomen wordt dat het voortdurend ingeroepen wordt om een bepaalde vooruitgang van de werkzaamheden te beletten.

 

Bezorgd

  • Aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, Staatssecretaris voor personen met een handicap.
  • Aan mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
 .
Adviezen
 .