Ga naar de inhoud

Advies 2015/16

Werken in station Brussel-Schuman

Advies nr. 2015/16 over de werken in station Brussel-Schuman. Advies van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) van 15 juni 2015, op vraag van de NMBS tijdens de werkgroepvergadering van 04/06/2015

 

Aanvrager

Advies op vraag van NMBS

 

Onderwerp

Tijdens de overlegvergadering van 17/06/2011 vroeg Infrabel een advies (advies 2011/16) aangaande de werken in het station Brussel-Schuman.

Ondertussen zijn de werken ver gevorderd. Het is de bedoeling om het station eind 2015 volledig in dienst te kunnen nemen. Voor de werken werd ook al een advies bij Belgorail gevraagd.

In navolging van het advies van Belgorail werd beslist een hek te plaatsen op het smalle eilandperron aan de kant van het spoor B-L161A (perron 2). Het hek loopt over een lengte van 40 meter op een afstand van 50 cm van en parallel met de perronrand. Er zou zich namelijk een veiligheidsrisico voordoen in de smalle zone van het perron wanneer twee reizigerstreinen op hetzelfde moment respectievelijk aan perron 2 en 3 stoppen. Op het smalle gedeelte kunnen de reizigers dan bij het uitstappen op elkaar botsen.

Revalor schrijft noppentegels voor met een breedte van 60 cm op een afstand van 40 cm van de perronrand. Bij het perron in kwestie is dat niet mogelijk omdat de kop van het perron te smal is voor deze Revalor-maten. Het studiebureau TUC Rail vroeg tijdens een vergadering (06/11/2014) aan de NMBS of een afwijking op de voorschriften van de Revalor aangaande de aanleg van noppentegels op de perrons mogelijk was.

In een vergelijkbaar geval heeft de NHRPH uitzonderlijk een compromisoplossing aanvaard waarbij de situatie met tegels van 60 cm op 60 cm op 40 cm van de perronrand overgaat op tegels van 40 cm op 40 cm op 30 cm van de rand. Dat was bij het dossier van het station van Oostende (advies 2012-07).

Bij de uitvoering zijn echter noppentegels gebruikt met een breedte van slechts 34,5 cm. (De 40 cm afstand van de perronrand is wel gerespecteerd.)

De NMBS betreurt het gebruik van de smallere noppentegels, maar haalt aan dat deze afmetingen nog aan de veiligheidseisen voor de TSI PBM (Technische Specificatie Interoperabiliteit ten behoeve van personen met beperkte mobiliteit) voldoen. Bovendien zijn de werken ver gevorderd, wat het moeilijk maakt om de tegels weer uit te breken, zeker gezien de geplande datum van ingebruikname (eind 2015). Daarom vraagt de NMBS de NHRPH om bijkomend advies.

 

Analyse

De NHRPH is in de eerste plaats bezorgd om de veiligheid van de reizigers met een handicap.

Een noppentegel van 34,5 cm is een stuk kleiner dan de standaardtegel van 60 cm en zelfs dan de 40 cm die uitzonderlijk wordt toegestaan in het geval van een smal perroneinde. Een persoon met een visuele handicap, al dan niet met een witte stok, zal de smallere noppentegel minder snel opmerken. Bovendien gaat een kleiner formaat in tegen het principe van de uniformiteit.

Een gedeeltelijke oplossing zou erin kunnen bestaan het voorziene hek als natuurlijke geleidelijn aan te leggen voor personen met een visuele handicap.

De NHRPH vraagt dan wel om de nodige aandacht te besteden aan het hek dat wordt geplaatst. Dat hek moet voldoende stevig en hoog zijn om de veiligheid van alle reizigers te garanderen. Ook moet het bovenaan gesloten zijn om veilig te zijn voor mensen met een ernstige visuele handicap.

Dit verandert natuurlijk niets aan het feit dat de tegels te smal zijn.

 

Advies

De NHRPH brengt in dit dossier een negatief advies uit. Revalor moet worden gevolgd. Het perroneinde is niet veilig en de noppentegels zijn nog smaller dan de aanvaarde uitzonderingsregel van 40 cm.

Voor het uitwerken van een technische oplossing die overeen komt met Revalor vraagt de NHRPH de NMBS om de technische structuren inzake toegankelijkheid (CAWaB, Enter) te raadplegen voor een gedetailleerde technische analyse.

Vanzelfsprekend moet ook voor de rest van de werkzaamheden Revalor worden gevolgd.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan de NMBS
  • Ter infoormatie aan mevrouw Jacqueline Galant, Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
  • Voor opvolging aan mevrouw Elke Sleurs, Staatssecretaris voor Personen met een beperking
  • Ter informatie aan het Interfederaal Gelijkekansencentrum;
  • Ter informatie aan het interfederaal co√∂rdinatiemechanisme
 .
Advies
 .