Ga naar de inhoud

Advies 2015/07

Welvaartsaanpassing

Advies nr. 2015/07 over de welvaartsaanpassing van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht tijdens de zitting van 16/03/2015

 

Aanvrager

Advies op vraag van mevrouw Elke Sleurs, Staatssecretaris voor Personen met een beperking, in haar mail van 02/03/2015

 

Onderwerp

De wet betreffende het Generatiepact van 23 december 2005 voorziet in een welvaartsaanpassingsmechanisme voor socialezekerheidsuitkeringen. Om te voorkomen dat er een grote kloof ontstaat tussen de tegemoetkomingen van het bijstandsstelsel en de socialezekerheidsuitkeringen is in een gelijkaardig mechanisme van welvaartsaanpassing voorzien.
In dit kader wil de Staatssecretaris voor Personen met een beperking een koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming bij toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

 

Analyse

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet in een verhoging van het barema van de inkomensvervangende tegemoetkoming met 2 % op 1 september 2015.

 

Advies

De leden van de NHRPH geven een positief advies over het genoemde ontwerp van koninklijk besluit.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan mevrouw Elke Sleurs, Staatssecretaris voor Personen met een beperking
  • Ter info aan het Interfederaal Gelijkekansencentrum
  • Ter info aan het interfederaal co√∂rdinatiemechanisme
 .
Advies
 .