Ga naar de inhoud

Advies 2015/05

Basisontwerp van de nieuwe stationsloketten

Advies nr. 2015/05 over het basisontwerp van de nieuwe stationsloketten. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 16 maart 2015.

 

Aanvrager

Advies uitgebracht op vraag van de NMBS

 

Onderwerp

Op de werkgroepvergadering van 05/03/2015 vroeg de NMBS de NHRPH om een advies over haar ontwerp voor stationsloketten van de nieuwe generatie dat op de vergadering werd voorgesteld. De nieuwe loketten moeten toegankelijker zijn voor de klanten, in het bijzonder voor de personen met een beperkte mobiliteit of met een handicap, en gebruiksvriendelijker voor het personeel, vooral met het oog op nieuwe taken, zoals postpunt van bpost, infopunt, ...

 

Analyse

Het nieuwe standaardloket heeft een ruimte voor rolstoelen met een lager venster en een overhang zodat een persoon in een rolstoel tot bij het loketvenster kan rijden. Het venster kan elektrisch worden geopend voor het uitwisselen van pakketten.

Er is ook ringleiding voor personen met een auditieve handicap.

In het loket is de vloer verhoogd om kabels e.d. weg te werken. Dat heeft als gevolg dat het personeel vrijer kan bewegen.

 

Advies

Eerst en vooral meent de NHRPH dat alle grote en middelgrote stations bemande loketten moeten hebben.

Wat de nieuwe loketten betreft, vindt de NHRPH het wel jammer dat de loketbediende in de nieuwe opstelling hoger zit dan de klant, wat bedreigend of betuttelend kan overkomen.

De NHRPH brengt een positief advies uit over het basisontwerp van de nieuwe stationsloketten onder volgende voorwaarden:

  • De loketten moeten toegankelijk zijn voor alle types van handicap.
  • De NHRPH vraagt uitdrukkelijk dat de NMBS de technische structuren inzake toegankelijkheid (CAWaB, Enter) raadpleegt voor een technische analyse.
  • Vanzelfsprekend moet Revalor worden gerespecteerd.
 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan de NMBS
  • Ter info aan mevrouw Jacqueline Galant, Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen;
  • Ter info aan mevrouw Elke Sleurs, Staatssecretaris voor Personen met een beperking;
  • Ter info aan de heer Charles Michel, Eerste Minister;
  • Ter info aan het Interfederaal Gelijkekansencentrum;
  • Ter info aan het interfederaal co√∂rdinatiemechanisme.
 .
Advies
 .