Ga naar de inhoud

Advies 2010/15

Werkzaamheden in station Brussel-Noord

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het station Brussel-Noord  uitgebracht tijdens de zitting van 20/09/2010

 

Aanvrager

Advies op vraag van NMBS-Holding tijdens de werkgroepvergadering van 24/06/2010

 

Onderwerp

Herinrichting van het stationsgebouw en de tunnels naar de perrons in Brussel Noord

 

Analyse

In dit belangrijke station zijn er werkzaamheden aan de gang. Hierbij mag de persoon met een handicap niet vergeten worden. De vloertegels
moeten behouden blijven. In het gebouw en zeker in de tunnels moet rekening gehouden worden met de concessiehouders die er commerciële ruimtes bezetten en mogelijk de natuurlijke geleidelijn voor blinden en slechtzienden onderbreken (lege glazen vitrines met weinig contrast, open deuren,...). Er bestaan al oudere gereviseerde plannen voor Brussel Noord

 

Advies

Het ontwerp moet gecheckt worden aan de hand van Revalor 2009

De oude plannen moeten ook opgediept worden om geen problemen te veroorzaken die al eerder opgemerkt en opgelost werden

Bij het uitwerken van de voorzieningen voor blinden en slechtzienden dient voor de veiligste weg gekozen te worden (bv geen geleidelijn naar de roltrap)

Om een wirwar van kruispunten en geleidelijnen naar alle mogelijke doorgangen te voorkomen komt er best één duidelijke lijn die de persoon
met een handicap veilig van de verschillende ingangen naar de perrons leidt via een vaste trap met reling

In het midden van het smallere deel moet een geleidelijn, natuurlijk of niet, de personen met een visuele handicap naar de veilige zone leiden

Naar buiten toe moet er ook een lijn leiden naar de Kiss & Ride. De lijn moet leiden naar één enkel veilig punt waar auto's kunnen stoppen om iemand af te zetten of op te pikken

In het reglement voor de concessiehouders moet het volgende voorzien worden:

  • geen hindernissen buiten de zaak
  • geen ramen of deuren die naar buiten openstaan
  • lege vitrines vermijden door er iets te plaatsen of een contrasterend materiaal aan te brengen

Voor een veilige en duidelijke weg van station naar perron en omgekeerd is er een goede coördinatie nodig tussen Infrabel en B-Holding. Ook de andere bevoegde instanties (Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg, Service bruxellois francophone des Personnes handicapées, de stad Brussel, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, ...) moeten betrokken worden

Coördinatie tussen het ontwerp voor de onderdoorgang (NMBS-Holding)en perrons (Infrabel) is noodzakelijk

De link met het MIVB-gedeelte dient nog besproken te worden met de bevoegde instantie

Aangezien de NHRPH een adviesorgaan is, zijn de opmerkingen van algemene aard. De aanwezigheid van technische elementen noopt de NHRPH een negatief advies te geven. Er kan wel nog een positief advies volgen wanneer de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • Er moet rekening gehouden worden met de opmerkingen van het advies
  • Voor de concrete technische details is het advies van een technisch toegankelijkheidsbureau nodig.
  • De NHRPH wenst op de hoogte gehouden te worden van de evolutie van het dossier
 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan NMBS-Holding, Infrabel en NMBS Mobility, MIVB, Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg, Service bruxellois francophone des Personnes handicapées, de stad Brussel, Sint-Joost-ten-Node,Schaarbeek
  • Ter info aan de heer Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris voor Sociale Zaken belast met personen met een handicap, aan mevrouw Inge Vervotte, Minister van Overheidsbedrijven, en aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
 .