Ga naar de inhoud

Advies 2010/05

Assistentie- en informatiezuilen

Advies over het pilootproject met de assistentie- en informatiezuilen in Waregem en Jambes. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht tijdens de zitting van 15/02/2010, op vraag van B-Mobility (NMBS) tijdens de werkgroepvergadering van 28/01/2010

Aanvrager

 

Advies op vraag van B-Mobility (NMBS)

 

Onderwerp

Infrabel plant de installatie van assistentie- en informatiezuilen (niet te verwarren met de totems) in stations ten behoeve van de reizigers tijdens de sluitingsuren van de loketten. In Waregem en Jambes is een prototype operationeel. Op 05/02/2010 bezocht een delegatie van de NHRPH en TOV het prototype in Waregem

 

Analyse

Het toestel is een terminal met interactief scherm, toetsenbord, noodknop, infoknop, hoorn en camera. Het biedt inlichtingen over het
treinverkeer, over toerisme in de streek, enz. Via de noodknop kan contact gemaakt worden met een 24/7 permanentie. Via de infoknop en
de e-mailfunctie kan de gebruiker informatie vragen of opmerkingen doorgeven. Er is beenruimte voorzien onder het paneel met scherm en
klavier zodat rolstoelgebruikers ook aan het klavier kunnen. Voor wie staande werkt bevindt het klavier zich dan weer aan de lage kant.
Bovendien kunnen gebruikers van hogere of bredere (bijv. elektrische)rolstoelen niet of minder goed bij het klavier komen

 

Advies

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap brengt een positief advies uit, mits rekening gehouden wordt met de volgende
opmerkingen:

  • In het bijgevoegde verslag van het bezoek staan nog een aantal opmerkingen met aandacht voor de verschillende handicaps en de
  • overeenkomstige behoeftes
  • De NHRPH sluit zich aan bij het voorstel om ook een hoger model te bouwen en, waar mogelijk, beide modellen te installeren in de stations
  • De NHRPH wenst ook het definitieve prototype te evalueren voor advies.
  • Aangezien de NHRPH een adviesorgaan is, zijn de opmerkingen van algemene aard. Voor concrete technische details bestaan er andere instanties, zoals de technische toegankelijkheidsbureaus

 

Bezorgd

  • voor opvolging aan B-Mobility (NMBS)
  • ter info aan de heer Jean-Marc DelizĂ©e, Staatssecretaris voor Sociale Zaken belast met personen met een handicap; aan mevrouw Inge Vervotte, Minister van Overheidsbedrijven en aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
 .