Ga naar de inhoud

Advies 2010/04

Aanpassingswerken in treinhalte Denderleeuw

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de aanpassingswerken in treinhalte Denderleeuw, uitgebracht tijdens de zitting van 15/02/2010

 

Aanvrager

Advies op vraag van Infrabel tijdens de werkgroepvergadering van 28/01/2010

 

Onderwerp

Er stellen zich twee problemen:

  • Tijdens de werkzaamheden die ongeveer twee jaren zullen duren, zal er na sluitingstijd een situatie zijn die niet in overeenstemming is met Revalor. Personen met een handicap worden dan geleid naar een helling zonder reling.
  • Op de perrons ligt er centraal en parallel met de perronrand een goot (20m lang), met een lokaal niveauverschil van 2 cm.
 

Analyse

Het gaat om een tijdelijk probleem dat zich enkel stelt wanneer de loketten gesloten zijn. De werkzaamheden (waaronder de bouw van een lift) zullen het station toegankelijker maken voor PMH.

De plannen dateren van voor de huidige Revalor en zijn niet meer aangepast geweest. Het perron is 7,6m breed. De goot hindert de doorgang niet.

 

Advies

De NHRPH aanvaardt de voorlopige situatie onder de volgende
voorwaarden:

  • Na de werkzaamheden moet het station in overeenstemming zijn met Revalor.
  • De PMH moeten in ieder geval naar het geplande rubberplatform voor blinden en slechtzienden worden geleid.
  • Zo lang het probleem zich stelt, moet er assistentie voorzien worden om dat op te vangen.

De NHRPH aanvaardt de uitzondering omdat de goot de doorgang niet hindert.

Aangezien de NHRPH enkel een adviesorgaan is, verwijst de NHRPH voor de concrete uitwerking naar de technisch toegankelijkheidsbureaus.

 

Bezorgd

voor opvolging aan: Infrabel

ter info:

  • aan de heer Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris voor Sociale Zaken belast met personen met een handicap
  • aan mevrouw Inge Vervotte, Minister van Overheidsbedrijven
  • aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
 .