Ga naar de inhoud

Advies 2010/19

Tactiele inlichtingen op trapleuningen in stations

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over tactiele inlichtingen op trapleuningen in stations, uitgebracht tijdens de zitting van 20/09/2010

 

Aanvrager

Advies uitgebracht op vraag van Infrabel tijdens de werkgroepvergadering op 24/06/2010

 

Onderwerp

Infrabel: hoe staat de NHRPH tegenover tactiele markeringen op trapleuningen in stations?

 

Analyse

Voor mensen met een visuele handicap moeten tactiele inlichtingen zich niet op dezelfde plaats bevinden als zichtbare info. Enkele opmerkingen:

 • Positie: niet volledig aan de achterzijde, wel binnen 'handbereik', bovenaan
 • Reliëf: Traditionele letters in reliëf (niet braille) zijn niet van betekenis voor personen met een visuele handicap
 • De voorschriften van Revalor moeten gevolgd worden
 

Advies

Aangezien de NHRPH een adviesorgaan is, zijn de opmerkingen van algemene aard. Er zal dan ook maar een positief advies kunnen uitgebracht worden onder de volgende voorwaarden:

 • Er moet rekening gehouden worden met de opmerkingen van het advies
 • Voor de concrete technische uitwerking is het advies van een technisch toegankelijkheidsbureau nodig
 • De NHRPH wenst op de hoogte gehouden te worden van de evolutie van het dossier
 

Bezorgd

 • voor opvolging aan
  • B-Holding
  • Infrabel
  • NMBS Mobility
 • ter info
  • aan de heer Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris voor Sociale Zaken belast met personen met een handicap
  • aan mevrouw Inge Vervotte, Minister van Overheidsbedrijven
  • en aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
 .