Ga naar de inhoud

Advies 2010/16

Heraanleg van de stationsomgeving van Aalst

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de heraanleg van de stationsomgeving van Aalst, uitgebracht tijdens de zitting van 20/09/2010

 

Aanvrager

Advies uitgebracht op vraag van B-Holding tijdens de werkgroepvergadering van 24/06/2010

 

Onderwerp

De stad Aalst voert een studie naar de heraanleg van de stationsomgeving. B-Holding praat hierover met het stadsbestuur.

 

Analyse

Het is belangrijk dat er een goed en overzichtelijk parcours voorzien wordt voor personen met een handicap. Ieder kruispunt moet aangeduid zijn met een rubbertegel, maar het geheel mag geen spinnenweb van geleidelijnen worden.

 

Advies

Er wordt voorgesteld om een geleidelijn te richten naar de muur tussen beide trappen. Dit beperkt het aantal geleidelijnen

Een andere mogelijkheid om het aantal geleidelijnen te beperken is het voorzien van één deur vooraan de lift i.p.v. deuren aan de zijkanten (dit heeft weliswaar als nadeel dat de doorgangsruimte voor passerende reizigers beperkter wordt)

Opmerking: liften die een draaibeweging van de reiziger binnenin vergen dienen grotere binnenafmetingen te hebben

Om een onderscheid te maken tussen voetgangers- en fietserszone wordt bij voorkeur een ander bevloeringstype gebruikt

Overleg met de stad en met Infrabel is noodzakelijk om een goede aansluiting van het station op de perrons en de omgeving te verzekeren

Aangezien de NHRPH een adviesorgaan is, zijn de opmerkingen van algemene aard. Er zal dan ook maar een positief advies kunnen uitgebracht worden onder de volgende voorwaarden:

  • Er moet rekening gehouden worden met de opmerkingen van het advies
  • Voor de concrete technische details is het advies van een technisch toegankelijkheidsbureau nodig
  • De NHRPH wenst op de hoogte gehouden te worden van de evolutie van het dossier
 

Bezorgd

 • voor opvolging aan
  • B-Holding
  • Infrabel
  • NMBS Mobility
 • ter info
  • aan de heer Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris voor Sociale Zaken belast met personen met een handicap
  • aan mevrouw Inge Vervotte, Minister van Overheidsbedrijven
  • aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
 .