Ga naar de inhoud

Advies 2010/08

Inactiviteitsvallen

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht tijdens de zitting van 18/01/2010,  over het verslag Inactiviteitsvallen bij personen met een arbeidshandicap, geschreven door het Centrum voor Sociaal beleid Herman Deleeck in opdracht van de Vlaamse Minister van tewerkstelling

 

Aanvrager

Advies op initiatief van de NHRPH

 

Onderwerp

Het Centrum voor Sociaal beleid Herman Deleeck heeft een verslag over Inactiviteitsvallen bij personen met een arbeidshandicap geschreven in opdracht van de Vlaamse Minister van tewerkstelling

 

Analyse

Op 19 oktober 2009 had de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) de gelegenheid een voorstelling van dit verslag te horen

Volgend op deze presentatie werd dit document grondig bestudeerd door de werkgroep tewerkstelling van de NHRPH. De NHRPH heeft het Centrum voor Sociaal beleid Herman Deleeck de volgende vragen gesteld:

  • Welke basis van berekening heeft het Centrum gebruikt om dit verslag te onderbouwen?
  • Wat is nu de stand van zaken in verband met de herziening van deze berekening, namelijk in verband met het gebruik van de aftrek van de onkosten en in verband met het inkomen van de partner van de persoon met een handicap?
 

Advies

De NHRPH wenst te benadrukken dat de integratietegemoetkoming niet op hetzelfde niveau als een inkomst kan beschouwd worden

 

Bezorgd

  • voor opvolging aan de heer Philippe Muyters, Vlaams Minister van Werk
  • ter info aan Jean-Marc DelizĂ©e, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap
 .