Ga naar de inhoud

Advies 2010/07bis

Artikel 33.2 van het VN-verdrag inzake de rechten van PH

Advies betreffende de toepassing op het Belgische federale
niveau van artikel 33.2 van het VN-verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap, uitgebracht door de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) tijdens de zitting van 15/03/2010

Aanvrager

Advies op initiatief van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH)

 

Onderwerp

De heer Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris voor Personen met een
handicap, heeft de conclusies van de Interministeri√ęle Conferentie van 9
maart 2010 voorgesteld.

Hij heeft in het bijzonder toelichting gegeven bij de uitdagingen van
artikel 33.2, met name de onafhankelijkheid van de instantie voor de
bevordering, de bescherming en de opvolging van het VN-verdrag (zoals
voorzien in artikel 33.2 van het Verdrag) en het onderbrengen ervan bij
het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding.

 

Advies

De NHRPH wenst eraan te herinneren dat hij, van bij het begin van zijn
denkoefening (zie advies van 15 februari 2010 in het bijzonder), op de
meest eenduidig mogelijke wijze en met het oog op de naleving van de
door de Verenigde Naties internationaal bepaalde criteria van Parijs, de
klemtoon legt op de vereiste om de instantie voor de bevordering, de
bescherming en de opvolging van het VN-verdrag volledig
onafhankelijk te maken.

De NHRPH neemt op positieve wijze akte van de politieke wil om de
absolute onafhankelijkheid van de instantie van artikel 33.2 te
waarborgen.

De leden van de NHRPH zijn het er unaniem over eens dat, met de
huidige Belgische institutionele architectuur, enkel het Belgian
Disability Forum (BDF) vzw in aanmerking kan komen om er deze
instantie van artikel 33.2 bij onder te brengen. Het BDF biedt:

  • Legitimiteit: het BDF is samengesteld uit en wordt beheerd door de verenigingen van personen met een handicap.
  • Beheersautonomie: de algemene vergadering van de vertegenwoordigers van de verenigingen van personen met een handicap legt jaarlijks het actieplan vast. De RvB bepaalt de noodzakelijke acties en het Bureau zorgt voor het dagelijks beheer van de dossiers.
  • Onafhankelijkheid in de werking: de verenigingen van het BDF richten zich uitsluitend op de verwachtingen van de personen met een handicap die ze vertegenwoordigen. In een jaarverslag worden de activiteiten van de vzw toegelicht. Een secretariaat, een lokaal en technische middelen ondersteunen de werking van de vzw.
 

Bezorgd

Voor opvolging aan de Eerste Minister en de Staatssecretaris
voor Personen met een handicap

Ter info aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en
racismebestrijding

 .