Ga naar de inhoud

Advies 2010/02

Aanpassingswerken in de treinhalte van Haaltert

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de aanpassingswerken in de treinhalte van Haaltert, uitgebracht tijdens de zitting van 15/02/2010

 

Aanvrager

Advies op vraag van Infrabel tijdens de werkgroepvergadering van 28/01/2010

 

Onderwerp

Bij aanpassingswerken in Haaltert moet er een hoogteverschil overbrugd worden. De voorgestelde oplossing is een helling.

 

Analyse

De helling zal iets steiler zijn dan voorzien in Revalor. Een traptrede invoeren is niet mogelijk.

 

Advies

Een helling met geleidelijn is hier de beste oplossing. Het begin en het einde van de helling moeten duidelijk aangegeven worden zoals bepaald in Revalor. Aangezien het station enkel in de voormiddag open is, moeten de geleidelijnen niet noodzakelijk naar de loketten leiden. Daarvoor kan de natuurlijke geleidelijn van het stationsgebouw volstaan. Belangrijker is dat personen met een handicap zich vlot en veilig naar de perrons kunnen begeven.

Aangezien de NHRPH enkel een adviesorgaan is, verwijst de NHRPH voor de concrete uitwerking naar de technische toegankelijkheidsbureaus.

 

Bezorgd

voor opvolging: aan Infrabel

ter info:

  • aan de heer Jean-Marc DelizĂ©e:, Staatssecretaris voor Sociale Zaken belast met personen met een handicap
  • aan mevrouw Inge Vervotte, Minister van Overheidsbedrijven
  • aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
 .