Ga naar de inhoud

Advies 2010/09

Task force

Advies over het voorstel van de interne werkgroep met betrekking tot de oprichting van een Task force, inbegrepen de lijst met namen van deskundigen, uitgebracht tijdens de zitting van 22/02/2010.

 

Aanvrager

Advies op vraag van de Staatssecretaris in zijn brief van 14/12/2009

 

Onderwerp

Een grondige hervorming van het stelsel van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap wordt noodzakelijk geacht: de wetgeving is meer dan 20 jaar geleden tot stand gekomen en heeft in de loop der jaren talrijke wijzigingen ondergaan. De aanpassingen waren niet steeds op mekaar afgestemd: het geheel is onsamenhangend, complex, en ondoorzichtig voor de betrokkenen geworden. De vraag wordt gesteld of het nog beantwoordt aan het gestelde doel, en wat de doelstelling inhoudt.

Daarom zal een werkgroep opgericht worden die de krachtlijnen van een hervorming op lange termijn moet uitwerken.

Dit advies handelt over de werkmethode die daarbij gevolgd wordt en over de samenstelling van de groep.

 

Advies

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap gaat akkoord met het bijgevoegde voorstel van zijn werkgroep en met de lijst van namen van deskundigen die als suggestie en niet beperkend worden meegedeeld.

 

Bezorgd

voor opvolging aan de heer Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris voor Sociale Zaken belast met personen met een handicap.

 .