Ga naar de inhoud

Advies 2010/20

Werkzaamheden in het station van Oostende

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het station van Oostende, uitgebracht tijdens de zitting van 20/09/2010, op vraag van Infrabel tijdens de werkgroepvergadering van 24/06/2010

 

Aanvrager

Advies op vraag van Infrabel

 

Onderwerp

Er is een probleem met een perron dat lokaal te smal is (kop van het perron), wat een risico inhoudt voor de veiligheid van de passagiers

 

Analyse

Aangezien sommige treinen langer zijn dan de 'veilige' zone van het perron in kwestie, zullen passagiers onvermijdelijk uitstappen in de
smallere zone (kop van het perron). Vooral voor personen met een visuele handicap stelt zich een veiligheidsprobleem. Het komt er dus op aan van de mensen veilig naar het deel van het perron te leiden waar de vereiste minimumbreedte gehaald wordt

 

Advies

Het einde van het perron moet alvast afgesloten zijn voor passagiers

Noppentegels moeten de uitstappende passagiers meteen wijzen op het veiligheidsrisico. Die noppentegels moeten doorlopen tot op de plaats waar het perron de vereiste minimumbreedte heeft

Aangezien de NHRPH een adviesorgaan is, zijn de opmerkingen van algemene aard. De aanwezigheid van technische elementen noopt de NHRPH een negatief advies te geven. Er kan wel nog een positief advies volgen wanneer de volgende voorwaarden vervuld zijn

Er moet rekening gehouden worden met de opmerkingen van het advies

Voor de concrete technische elementen is het advies van een technisch toegankelijkheidsbureau nodig

De NHRPH wenst op de hoogte gehouden te worden van de evolutie van het dossier

 

Bezorgd

  • voor opvolging aan B-Holding, Infrabel en NMBS Mobility
  • ter info aan de heer Jean-Marc DelizĂ©e, Staatssecretaris voor Sociale Zaken belast met personen met een handicap, aan mevrouw Inge Vervotte, Minister van Overheidsbedrijven, en aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
 .