Ga naar de inhoud

Advies 2010/17

Werkzaamheden in Station Veltem

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het station van Veltem,  uitgebracht tijdens de zitting van 20/09/2010

 

Aanvrager

Advies uitgebracht op vraag van B-Holding tijdens de werkgroepvergadering van 24/06/2010

 

Onderwerp

Inplanting noppentegels in een bestaande situatie in het station van Veltem

 

Analyse

Het gaat om een trap die naar boven leidt van een onderdoorgang naar een driehoekig bordes, waarna er een afdaling van twee treden is naar het trottoir. Voor mensen met een visuele handicap is een onaangekondigde afdaling gevaarlijk

 

Advies

Het einde van het bordes (kant benedendoorgang) moet aangekondigd worden met een noppenstrook van 30 cm evenwijdig met de afdaling

Aangezien de NHRPH een adviesorgaan is, zijn de opmerkingen van algemene aard. Er wordt een positief advies uitgebracht onder de volgende voorwaarden:

  • Er moet rekening gehouden worden met de opmerkingen van het advies
  • Voor de concrete technische details is het advies van een technisch toegankelijkheidsbureau nodig
  • De NHRPH wenst op de hoogte gehouden te worden van de evolutie van het dossier
 

Bezorgd

 • voor opvolging aan
  • B-Holding
  • Infrabel
  • NMBS Mobility
 • ter info
  • aan de heer Jean-Marc DelizĂ©e, Staatssecretaris voor Sociale Zaken belast met personen met een handicap
  • aan mevrouw Inge Vervotte, Minister van Overheidsbedrijven
  • aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
 .