Ga naar de inhoud

Advies 2010/12

Verminderingskaart slechtzienden

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over het formulier "Verklaring voor het verkrijgen van een verminderingskaart voor het openbaar vervoer voor slechtzienden", uitgebracht tijdens de zitting van 15/03/2010

 

Aanvrager

Advies op initiatief van de NHRPH

 

Onderwerp

Leden van de NHRPH die verbonden zijn met verenigingen voor Blinden en
Slechtzienden deelden mee dat een personeelslid van de Directie-generaal
Personen met een handicap meerdere instanties, waaronder ook bepaalde
verenigingen voor Blinden en Slechtzienden, gecontacteerd had met
betrekking tot een voorstel waarop tot 5 februari opmerkingen konden
geformuleerd worden.

Het voorstel houdt in "slechtzienden eveneens te verplichten om de
aanvraag voor een verminderingskaart voor het openbaar vervoer in te
dienen bij een gemeentebestuur, waarbij de aanvrager dan een verklaring
zal krijgen voorzien van een barcode".

In antwoord op de vraag om verduidelijking vanwege de voorzitter van de
NHRPH bevestigt de Directie-generaal dat "Het voorstel beoogt de
serviceverlening voor de verwerking van de aanvraag van een
verminderingskaart te verhogen, doordat het aanvraagformulier dat
betrokkene bij het gemeentebestuur ontvangt, voorzien is van een
barcode, waardoor de aanvraag op een trefzekere wijze in het
behandelingscircuit bij de Directie-generaal Personen met een handicap
terecht zal komen."

 

Advies

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap is geen
vragende partij om de werkwijze voor het verkrijgen van de genoemde
verminderingskaart, te wijzigen. De Raad dringt er daarentegen op aan de
huidige situatie te behouden.

De verenigingen voor blinden en slechtzienden getuigen dat de
verplaatsing naar het gemeentehuis, doorgaans zeer moeilijk is voor de
betrokken personen. Het is dan ook raadzaam de betrokkenen niet te
verplichten om zelf naar de gemeente te gaan.

Het ongemak waartoe deze personen verplicht zouden worden, weegt niet
op tegen de verhoging van de genoemde serviceverlening.

Ten slotte wordt gevraagd de Franstalige versie van het formulier te
herzien.

 

Bezorgd

Voor opvolging aan de heer André Gubbels, Directeur-generaal

Voor info aan

De heer Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris voor Sociale Zaken belast
met personen met een handicap

 .