Ga naar de inhoud

Advies 2010/06

Totems

Advies over het plaatsen van totems op perrons van treinhaltes. Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) uitgebracht tijdens de zitting van 15/02/2010, op vraag van Infrabel tijdens de werkgroepvergadering van 28/01/2010

 
 

Aanvrager

Advies op vraag van Infrabel

Onderwerp

Infrabel wil in onbemande stopplaatsen voor treinen totems installeren waarop de belangrijkste informatie over de stopplaats terug te vinden is. Op 14/12/2009 bracht de NHRPH een negatief advies uit met een reeks opmerkingen en aanbevelingen. Tijdens de erkgroepvergadering van 28/01/2010 werd het aangepaste project (voor het lastenboek) voorgesteld waarin met de belangrijkste opmerkingen van de NHRPH rekening gehouden wordt

 

Analyse

De klok geeft nu het correcte uur aan. Binnenkort komt er een analoge klok

De breekbare affichekasten of 'trommels' zijn vervangen door kaders

Statische informatie

 • mogelijkheid van 2e hogere parlofoon op de totem op het perron
 • SOS-knop groter en verlicht + reliëf en contrast
 • gele affiches: duidelijkheid en leesbaarheid worden in de mate van het mogelijke verhoogd
 • nieuwe kaders met grote, beter leesbare affiches komen weldra op de meeste perrons (als aanvulling op de kleinere affiches).
 • Het omgevingsplan zal ontworpen worden met meer contrast voor de slechtzienden
 • De aanduidingen (naamborden, pijlen en wegwijzers) zullen duidelijker en logischer opgevat worden.

Real time info

schermen:

 • op elk perron
 • vervangen lichtkrant: bestemming, vertrekuur, vertraging,tussenliggende stops,...

Luidsprekers:

 • Toekomstige projecten in progress: betere geluidskwaliteit en standaardisering van het omroepen. Bovendien worden acute boodschappen (vertragingen, afgeschafte trein,...) zowel op de schermen als via de luidsprekers meegedeeld, en dit min of meer gelijktijdig en inhoudelijk gelijk

Er komt ook een infocampagne zodat het publiek weet wat de functie is van de totems

 

Advies

De NHRPH vraagt nog om bij de S.O.S.-knop een niet-auditief signaal te voorzien voor doven en slechthorenden dat aangeeft dat een operator van Securail luistert/spreekt. Ook het verschil tussen een eenvoudige aanvaarde oproep en een beantwoorde oproep (als er effectief iemand
van Securail de oproep beantwoordt) moet duidelijk zijn voor elke gebruiker

De NHRPH stelt het erg op prijs dat er met zijn opmerkingen rekening gehouden wordt. Op voorwaarde dat al het voorgaande gerealiseerd wordt, brengt de NHRPH een positief advies uit

Zoals eerder vermeld was de lijst van opmerkingen niet noodzakelijk exhaustief. Aangezien de NHRPH enkel een adviesorgaan is, verwijst de
NHRPH voor de concrete uitwerking naar een technisch bureau

 

Bezorgd

 • voor opvolging aan Infrabel
 • ter info aan de heer Jean-Marc Delizée, Staatssecretaris voor Sociale Zaken belast met personen met een handicap; aan mevrouw Inge Vervotte, Minister van Overheidsbedrijven en aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
 .