Ga naar de inhoud

Advies 2010/03

Aanpassingswerken in treinhalte Willebroek

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de aanpassingswerken in treinhalte Willebroek, uitgebracht tijdens de zitting van 15/02/2010

 

Aanvrager

Advies op vraag van Infrabel tijdens de werkgroepvergadering van 28/01/2010

 

Onderwerp

Bij de aanpassingswerken moet er een oplossing gezocht worden voor een niveauverschil van 15 cm.

 

Analyse

Een provinciaal technisch bureau dat onder de koepel van Enter zit aanvaardt voor Willebroek een helling van 4% die breed genoeg is om
fietsen en rolstoelen door te laten.

 

Advies

De NHRPH sluit zich aan bij het voorgestelde compromis. Geleidelijnen zijn wel nodig.

Op de kritieke punten moeten noppentegels en contrast voorzien worden.

Er moet nagegaan worden of een oplossing met een extra trede aan een nabijgelegen trap mogelijk is.

Een veilige route is primordiaal. Het is niet absoluut noodzakelijk dat die naar het stationsgebouw leidt.

Er moet overlegd worden met de gemeente om de best mogelijke route uit te stippelen voor personen met een handicap, waarbij rekening gehouden wordt met veiligheid, nabijgelegen bushaltes, enz.

Revalor zal uitgebreid worden om bij vergelijkbare situaties een duidelijk referentiekader te bieden.

Aangezien de NHRPH enkel een adviesorgaan is, verwijst de NHRPH voor
de concrete uitwerking naar de technische toegankelijkheidsbureaus.

 

Bezorgd

voor opvolging: aan Infrabel

ter info:

  • aan de heer Jean-Marc DelizĂ©e, Staatssecretaris voor Sociale Zaken belast met personen met een handicap
  • aan mevrouw Inge Vervotte, Minister van Overheidsbedrijven
  • aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
 .