Ga naar de inhoud

Advies 2010/01

Aanpassingswerken in treinhalte Saint-Denis-Bovesse

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap (NHRPH) over de aanpassingswerken in treinhalte Saint-Denis-Bovesse, uitgebracht tijdens de zitting van 15/02/2010

 

Aanvrager

Advies op vraag van Infrabel tijdens de werkgroepvergadering van 28/01/2010

 

Onderwerp

Bij aanpassingswerken wil men het perron verhogen, wat een 'drempel' met een niveauverschil van 15cm zou veroorzaken. Dat is minder dan een traptrede, wat betekent dat er geen sprake is van noppen. Er zou dan een geleidelijn komen tot aan de neus van de drempel die met een
contrastkleur wordt aangeduid. Deze situatie was al goedgekeurd door een toegankelijkheidsbureau

 

Analyse

Een dergelijke oplossing kan niet voor de NHRPH. Een niveauverschil van 15 cm veroorzaakt valpartijen, zeker bij blinden en slechtzienden.

Bovendien zou de geleidelijn een vals gevoel van veiligheid geven

 

Advies

De NHRPH verkiest de alternatieve oplossing die werd geopperd in de werkgroepvergadering van 28/01/2010, waarbij het niveauverschil wordt
overwonnen door aan de naburige trap een extra trede toe te voegen.

Aangezien de NHRPH enkel een adviesorgaan is, verwijst de NHRPH voor de concrete uitwerking naar de technische toegankelijkheidsbureaus.

 

Bezorgd

voor opvolging aan Infrabel

ter info:

  • aan de heer Jean-Marc DelizĂ©e, Staatssecretaris voor Sociale Zaken belast met personen met een handicap
  • aan mevrouw Inge Vervotte, Minister van Overheidsbedrijven
  • aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
 .