Ga naar de inhoud

Advies 2013/09

Welvaartsaanpassing van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) over de welvaartsaanpassing van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, uitgebracht tijdens de zitting van 27/05/2013.

 

Aanvrager

Advies op vraag van de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor Personen met een handicap, in zijn e-mailbericht van 23/05/2013.

 

Onderwerp

De wet betreffende het generatiepact van 23 december 2005 voorziet in een welvaartsaanpassingsmechanisme voor socialezekerheidsuitkeringen. Om te voorkomen dat er een grote kloof ontstaat tussen de tegemoetkomingen van het bijstandsstelsel en de socialezekerheidsuitkeringen is in een gelijkaardig mechanisme van welvaartsaanpassing voorzien.
Aan de NHRPH wordt in dit kader een ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, voor advies voorgelegd.

 

Analyse

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet in het volgende:

  • De verhoging op 1 september 2013 van de barema's van de inkomensvervangende tegemoetkoming met 2%;
  • De verhoging op 1 april 2013 van de categorievrijstelling van de integratietegemoetkoming met 2%;
  • De verhoging op 1 september 2013 van de vrijstellingen van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met 1,8%.
 

Advies

De leden van de NHRPH brengen een positief advies uit met betrekking tot het bovenvermelde ontwerp van koninklijk besluit.
Zij zijn tevreden dat door de stijging van de vrijstellingen, het mogelijk ongunstige effect op de tegemoetkomingen aan personen met een handicap van de verhoging van de socialezekerheidsuitkeringen door de welvaartsaanpassing, geneutraliseerd wordt.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor personen met een handicap;
  • Ter info aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding;
  • Ter info aan het inter-federaal co√∂rdinatiemechanisme.
 .
Adviezen
 .