Ga naar de inhoud

Advies 2013/15

Station Leuze-en-Hainaut

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) met betrekking tot de aanleg van blindengeleidevoorzieningen in het station van Leuze-en-Hainaut, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering van 16/09/2013.

 

Aanvrager

Advies op vraag van de NMBS-Holding tijdens de werkgroepvergaderingen van 24/09/2012, 06/12/2012 en 07/03/2013.

 

Onderwerp

Bij de opmaak van het renovatiedossier werd gezocht naar een duidelijke en veilige oplossing voor het aanleggen van de blindengeleidevoorzieningen ter hoogte van de toegangsdeur met trappen in het stationsgebouw. Deze toegangstrap bevindt zich ook op een beperkte afstand tot de boordsteen van de rijweg.

 

Analyse

Een van de in/uitgangen tot het stationsgebouw (niet de meest aangewezen toegang voor PBM) heeft een trap aan de buitenkant. De deur opent naar de binnenkant, wat een risico inhoudt voor blinden en slechtzienden die langs die deur het station verlaten. Een mogelijkheid is noppentegels voorzien aan de boven- en onderkant van deze toegangstrap.

Probleemstelling bij het aanleggen van deze noppentegels:

  • De noppentegels voor het aanduiden van de toegangstrap bevinden zich in de lokettenzaal onder de buitendeur.
  • De toegangsdeur kant Rue du Seuwoir vormt een obstakel tussen de noppentegels en de trap.
  • Het is onmogelijk geleidelijnen aan te leggen tussen de noppentegels aan de onderkant van de toegangstrap en de noppentegels ter hoogte van de oversteekplaats kant straat, want het trottoir is er te smal.
  • De geleidelijn in de lokettenzaal leidt zowel naar deze toegangsdeur, als naar de toegangsdeur kant perrons.

Een technisch advies werd al eerder aangevraagd. Aangezien deze situatie zich in meerdere stations voordoet, wordt een principieel advies verwacht. De conclusies kunnen dan aan Revalor worden toegevoegd.

Er zijn verschillende suggesties:

  • Waarschuwingstegels kunnen de trap buiten omsluiten.
  • De problematische ingang kan ook afgeschaft worden.
  • Er kan gezocht worden naar een logische route voor blinden en slechtzienden waarbij men deze toegangsdeur links laat liggen.
 

Advies

De aangebrachte geleidelijnen dienen weggeleid te worden van deze toegangsdeur, zowel binnen als buiten.

Een logische geleideroute voor blinden en slechtzienden, komende enerzijds van de kiss and ride en anderzijds van het busstation naar de perrons, dient aangelegd te worden, waarbij de problematische toegang tot het stationsgebouw niet gemarkeerd wordt.

In vergelijkbare situaties in andere stations kan een vergelijkbare oplossing worden gezocht. Deze situatie mag als voor beeld aan Revalor worden toegevoegd.

Aangezien de NHRPH een adviesorgaan is, zijn de opmerkingen van algemene aard. Voor de technische details verwijst de NHRPH door naar de toegankelijkheidsbureaus.

Rekening houdende met de wijzigingen die aan het oorspronkelijk plan zijn aangebracht brengt de NHRPH een positief advies uit m.b.t. het voorgestelde traject van de geleidelijn.

Ter verduidelijking worden 2 documenten toegevoegd, zijnde

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan NMBS-Holding;
  • Ter info aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding;
  • Ter info aan het interfederaal co√∂rdinatiemechanisme.
 .
Adviezen
 .