Ga naar de inhoud

Advies 2013/05

Renovatie van het station van Roeselare

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 18/03/2013, na bespreking op de werkgroep 'NMBS' van de NHRPH van 24/09/2012 en 07/03/2013.

 

Aanvrager

Advies op vraag van NMBS Holding

 

Onderwerp

Bij de renovatie van het station van Roeselare werd er gezocht naar een geschikte geleidelijn voor blinden en slechtzienden. Er waren een aantal obstakels, met name wat de verbinding met de halte van De Lijn betrof.

 

Analyse

Het principe van de eenvoud moet primeren: een persoon met een visuele handicap moet zo gemakkelijk mogelijk zijn weg vinden. Een wirwar van lijnen is ongewenst.

Waar mogelijk moeten natuurlijke geleidelijnen worden gebruikt. De gevel van de concessies komt niet in aanmerking wegens het risico op onverwachte hindernissen.

De assistentiezuil kan het best worden verplaatst, dit in overleg met NMBS-Mobility, zodat die ook voor de geleidelijnvolgers bereikbaar is.
Het toilet moet ook bereikbaar zijn.

Voor de verbinding tussen station en bushaltes moet vanzelfsprekend ook met De Lijn worden overlegd. Er moet voldoende afstand bewaard worden ten opzichte van de waterpartijen.

De oorspronkelijke plannen zijn ondertussen in die zin aangepast.

 

Advies

Aangezien de NHRPH een adviesorgaan is, zijn de opmerkingen van algemene aard. Voor de concrete technische details verwijst de NHRPH door.  De adviesaanvrager heeft technisch advies gevraagd aan Westkans.

Er is rekening gehouden met de opmerkingen van de werkgroep en de voorgestelde oplossing is aanvaardbaar.

Rekening houdend met de adviezen van Westkans en de wijzigingen die aan de oorspronkelijke  plannen zijn aangebracht brengt de NHRPH een positief advies uit m.b.t. het voorgestelde traject van de geleidelijn.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan NMBS Holding;
  • Ter info aan de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor personen met een handicap;
  • Ter info aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding;
  • Ter info aan het interfederaal co√∂rdinatiemechanisme.
 .
Adviezen
 .