Ga naar de inhoud

Advies 2013/04

Station van Gent-Sint-Pieters

Advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), uitgebracht op de plenaire vergadering van 18/03/2013, na bespreking op de werkgroep 'NMBS' van de NHRPH van 24/09/2012 en 07/03/2013.

 

Aanvrager

Advies op vraag van Infrabel

 

Onderwerp

Bij de heraanleg van perron 12 in het station van Gent-Sint-Pieters heeft de architect leds (lampjes) geplaatst in de perronrand. Die gaan branden als de trein arriveert. Infrabel vraagt of dat wenselijk is.

 

Analyse

De perronrand bestaat uit een strook van  noppentegels (60 cm), dan een contrasterende markeringsstrook (11 cm) en dan de eigenlijke perronrand (40 cm), waarin zich dan de lampen bevinden. Die zijn ingewerkt in het oppervlak.

Op zich het idee van de waarschuwingslichten een interessante denkpiste. De NHRPH is een voorstander van het zoeken naar nieuwe en betere signalisatie voor iedereen en wil zeker nieuwe ontwikkelingen niet in de weg staan. De NHRPH wil wel dat die pas worden geïmplementeerd na grondig onderzoek, overleg, testen, normeren en goedkeuren.

Bovendien dreigt het principe van de uniformiteit geschonden te worden wanneer die lichtjes niet systematisch worden gebruikt op alle perrons. Dat principe hoeft geen nieuwe ontwikkelingen in de weg te staan, maar voorzichtigheid is wel geboden. Een nieuwe functie moet aangeleerd worden, en dat geldt nog in grotere mate voor PBM voor wie niet alle vormen van informatie toegankelijk zijn. Daarbij kan het gebeuren dat een reiziger er in een station zonder perronlichtjes verkeerdelijk van uitgaat dat er een waarschuwing komt vooraleer de trein het station binnenrijdt, met alle risico's van dien. We denken dan in het bijzonder aan personen met een verstandelijke handicap, oudere mensen, ...

Tot slot vreest de NHRPH dat de leds - die stevig in de ondergrond zijn bevestigd als bescherming tegen vandalisme - niet systematisch zullen worden vervangen wanneer ze uiteindelijk stukgaan.

 

Advies

Aangezien de NHRPH een adviesorgaan is, zijn de opmerkingen van algemene aard. Voor de concrete technische details verwijst de NHRPH door naar toegankelijkheidsbureaus.

Om de redenen die hierboven reeds zijn aangehaald, kan de NHRPH voorlopig geen positief advies uitbrengen over lichtjes in de perronrand.

Mocht de NMBS na uitgebruik onderzoek, evaluatie door toegankelijkheidsbureaus en overleg met de sector van de personen met een handicap vaststellen dat het veralgemenen van leds in de perronrand aanbevelenswaardig is, dan kan er eventueel een nieuw advies van de NHRPH volgen.

 

Bezorgd

  • Voor opvolging aan Infrabel;
  • Ter info aan de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor personen met een handicap;
  • Ter info aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding;
  • Ter info aan het interfederaal co├Ârdinatiemechanisme.
 .
Adviezen
 .